Tewerkstelling

Elk jaar verzamelt de Maatschappij Linkerscheldeoever de tewerkstellingcijfers van de bedrijven in de Waaslandhaven, dit is echter geen eenvoudige klus. Bij vele bedrijven heeft het personeelsbestand een vrij complexe structuur, zo zijn er de havenarbeiders die al dan niet vast tewerkgesteld zijn, werknemers van onderaannemers, interim-krachten,... . Bovendien dient er o.a. rekening gehouden te worden met bedrijfsenheden of -afdelingen die zich afsplitsen van het moederbedrijf, fusies en naamsveranderingen.
Ten slotte kan een totaal tewerkstellingscijfer nooit volledig zijn, want er wordt geen rekening gehouden met de indirecte tewerkstelling.
Omwille van bovenstaande redenen dient het beoordelen van de cijfers in onderstaande tabel en grafiek met enige nuance te gebeuren. De cijfers slaan op de havenarbeiders, de bedienden, de arbeiders en de interims, maar zijn exclusief de werknemers van contractors in de Waaslandhaven.

Uit deze cijfers blijkt dat de werkgelegenheid in de Waaslandhaven weer is gestegen. Na jaren van sterke stijging, vormde de daling in het jaar 2009 een uitzondering. 2016 is het zesde recordjaar op rij op het gebied van werkgelegenheid in de Waaslandhaven.
Deze positieve balans is niet alleen een belangrijke waardemeter voor het succes van de havenactiviteiten en de industriƫle bedrijvigheid op de linkerscheldeoever, maar eveneens een belangrijk criterium voor het verruimen van het maatschappelijk draagvlak in de hele Wase regio.