Takenpakket

De Maatschappij Linkerscheldeoever is bevoegd voor het grondbeleid in het havengebied op de linker-Scheldeoever en het industrialisatiebeleid binnen dit havengebied. Zij staat ook in voor het uitstippelen van het subregionale beleid betreffende de verdere ontwikkeling en fasering van het havengebied op de linkeroever.

Om haar doelstellingen te realiseren, beschikt de Maatschappij over de mogelijkheid om gronden en gebouwen aan te kopen, o.m. de aankoop van woningen in Doel en het verwerven van gronden voor de aanleg van het Logistiek Park Waasland.

Gronden in de maritieme zone die de Maatschappij verwerft en die bestemd zijn voor op- en overslag, draagt zij over aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Andere gronden geeft de Maatschappij zelf in concessie.

De bevoegdheid over het industrialisatiebeleid houdt in dat de Maatschappij onderhandelt met investeerders en de voorwaarden voor vestiging van bedrijven vaststelt. Zij bepaalt ook mee de voorwaarden betreffende de bouw- en exploitatievergunningen in de Waaslandhaven.

Ten slotte staat de Maatschappij in voor de coördinatie van de diverse diensten die werken aan de uitbouw van het linkeroevergebied en behartigt zij de belangen van de Waaslandhaven bij de gewestelijke, provinciale en regionale overheden.