Kerncijfers


Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers uit 2018.

Het volledige jaarverslag 2018 vindt u hier.

Kernindicatoren MLSO: Concessies in 2018

Verhouding erfpacht - concessies (in m2). De laatste jaren worden voor nieuwe terreinen enkel nog concessies uitgegeven.

Verhouding concessies - erfpacht

Kernindicatoren MLSO: directe tewerkstelling Waaslandhaven in 2018

Eind 2018 verschafte de Waaslandhaven - volgens de enquête die we jaarlijks uitvoeren - werk aan 20.562 VTE (voltijds equivalenten, directe tewerkstelling). 7.169 VTE is tewerkgesteld in Zwijndrecht, 13 393 VTE is aan het werk in Beveren. Inclusief contractors stijgt het cijfer naar 24.876 mensen. De groep contractors beschouwen we als 'indirecte tewerkstelling'. Andere vormen van indirecte tewerkstelling zijn transporteurs, toeleveranciers, veiligheidsagenten, tuinonderhoud, catering,...

Voor de raming van de indirecte tewerkstelling in de Antwerpse haven rekent de Nationale Bank van België (NBB) met een factor directe tewerkstelling x 1,33 (laatste beschikbare factor is voor balanscijfers 2017). Hiervan vertrekkend stijgt de geraamde totale tewerkstelling in de Waaslandhaven van 46.403 VTE in 2017 naar 47.909 VTE in 2018.

Waaslandhaven: directe tewerkstelling

Waaslandhaven - trafiekcijfers zeevaart in 2018

Waaslandhaven: aantal zeeschepen in 2018
Verhouding Scheldesteigers (linker-Scheldeoever) - linker-Scheldeoever achter de sluizen - Deurganckdok

Aantal zeeschepen (Waaslandhaven)

Zeevaart linker-Scheldeoever haveninterne reizen (brutotonnenmaat)

Waaslandhaven - trafiekcijfers binnenvaart in 2018

Waaslandhaven: binnenvaart in 2018.
Verhouding Scheldesteigers (linker-Scheldeoever) - linker-Scheldeoever achter de sluizen - Deurganckdok

Binnenvaart Linkeroever: haveninterne reizen (ton)

Waaslandhaven - trafiekcijfers goederenverkeer in 2018

Evolutie maritieme trafiek linker-Scheldeoever

Totaal goederenvolume in ton (Waaslandhaven)

Goederen per dok (Waaslandhaven)

Goederen per soort (Waaslandhaven)

Maritieme goederen (in ton) door sluizen linker-Scheldeoever en totaal

Zeegoederenvolume per aard (Waaslandhaven)

Procentueel verloop goederen per aard (Waaslandhaven)

Verdeling maritieme trafiek linker-Scheldeoever naar vaargebied van oorsprong

Verdeling maritieme trafiek linker-Scheldeoever naar vaargebied van bestemming

Trafiek Waaslandhaven per goederensoort (ton)

Maritieme trafiek Waaslandhaven volgens aard van de goederen (ton)

Vlaamse Regering kiest definitief voor extra containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen

Mobiliteit Economie

Op vrijdag 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit van het complex project 'Realisatie van Extra Containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen' (ECA)...

Lees meer…

Ecluse

Milieu Economie Energie Duurzaamheid

Stoomnetwerk ECLUSE is sinds maart 2019 operationeel in de Waaslandhaven. Het is het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen. ECLUSE is een samenwerking tussen...

Lees meer…

Bedrijventerreinmanagement Logistiek Park Waasland

Mobiliteit Milieu Economie

Voor het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland werd in 2017 gestart met bedrijventerreinmanagement (BTM). De deelname aan bedrijventerreinmanagement is een van de voorwaarden om een...

Lees meer…

Naar boven