Marktconsultatie De Bieshoek

Momenteel loopt de uitwerkingsfase van het complex project 'realisatie van Extra Containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen' (CP ECA). Op basis van het definitieve voorkeursbesluit van de Vlaamse Regering worden de bouwstenen van het voorkeursalternatief omgezet in concrete projecten. Om dit proces mee te voeden wil Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) de inzichten, de standpunten, en eventuele risico’s kennen die de deelnemers aan deze marktconsultatie zien bij de momenteel voorziene invulling van de industrieel/logistieke zone De Bieshoek. MLSO kan dan in de verdere uitwerking van CP ECA deze inzichten analyseren, afwegen en eventueel, in originele of gewijzigde vorm, meenemen of er rekening mee houden. Op deze pagina vindt u alle informatie over de marktconsultatie.

Deze marktconsultatie loopt van vrijdag 17 september 2021 tot en met woensdag 17 november 2021, 12.00 uur (CET).

MLSO ontvangt VCDO-certificaat

Communicatie Duurzaamheid

Op donderdag 16 september ontving Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) tezamen met 16 andere bedrijven het Voka Charter Duurzaam ondernemen. Het afgelopen jaar ondernam MLSO heel wat acties om haar...

Lees meer…

Havenland Run & Walk 2021: verken de groene rand rond Kallo

Communicatie

Op zaterdag 6 en zondag 7 november 2021 kan je weer deelnemen aan de Havenland Run & Walk. Zaterdagavond komen de wandelaars in actie, zondagochtend is het de beurt aan de lopers. Zo kan...

Lees meer…

Bedrijventerreinmanagement Logistiek Park Waasland

Mobiliteit Milieu Economie

Voor het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland werd in 2017 gestart met bedrijventerreinmanagement (BTM). De deelname aan bedrijventerreinmanagement is een van de voorwaarden om een...

Lees meer…

Naar boven