Publieke inspraak over het plan-MER voor inname van restgronden linker-Scheldeoever

Verspreid over de linker-Scheldeoever in de haven van Antwerpen liggen nog diverse braakliggende terreinen ('restgronden') die al ontsloten zijn en grotendeels toegewezen aan bedrijven in de haven. In lijn met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen willen Port of Antwerp-Bruges en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) deze restgronden beschikbaar maken voor gebruik zodat de aanwezige bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen.

Omdat de Waaslandhaven overlapt met een Vogelrichtlijngebied, moet een programma worden doorlopen. Port of Antwerp-Bruges en MLSO hebben daarom via een plan-Milieueffectenrapport (plan-MER) op strategisch niveau de nodige informatie verzameld om tot een onderbouwde beslissing te komen. Via dit plan-MER willen de organisaties ook alle belanghebbenden informeren. Het kennisgevingsdocument van dit plan-MER op strategisch niveau is in september 2022 reeds in openbaar onderzoek gegaan en op basis van deze bijkomende informatie is het plan-MER opgesteld.

In het plan-MER worden de mogelijke alternatieven onderzocht. Op basis van die informatie hebben Port of Antwerp-Bruges en MLSO een ontwerpbeslissing genomen. Deze zal samen met het plan-MER deel uitmaken van de tweede inspraakronde die start op 19 april 2023. Nadien zullen Port of Antwerp-Bruges en MLSO een definitieve beslissing nemen. Pas dan - en rekening houdende met dit plan-MER - kunnen de betrokken bedrijven voor de realisatie van hun projecten een omgevingsvergunning aanvragen, met beschrijving van de milieueffecten voor elk project zoals voorzien in de wetgeving.

Inzage

Vanaf 19 april tot en met 17 juni 2023 kan u het MER en de ontwerpbeslissing inkijken, vragen stellen en opmerkingen formuleren.

Het MER en zijn bijlagen en de ontwerpbeslissing van Port of Antwerp-Bruges en MLSO kunnen via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

Uw reactie dient uiterlijk op 17 juni 2023 schriftelijk overgemaakt te worden aan het college van burgemeester en schepenen van een van de betrokken gemeenten, zijnde Beveren, Sint-Gillis-Waas en Zwijndrecht of bij Port of Antwerp-Bruges. Dit kan bij voorkeur via e-mail of per post.

En de winnaar van de Sustainable Port Award 2023 is...

Communicatie Duurzaamheid

... Victrol! Het project 'CCUS Shipping: CO2 vervoeren' werd door de eindjury tot winnaar bekroond. De beslissende factor was de mate van vernieuwing, samenwerking én de vooruitstrevende...

Lees meer…

Ecologische buffer Logistiek Park Waasland

Natuur

Op 20 september 2018 ondertekende Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) tezamen met meer dan 100 andere bedrijven de Green Deal bedrijven en biodiversiteit van de Vlaamse overheid. Voor MLSO...

Lees meer…

BAKEN - een landmark voor het Logistiek Park Waasland

Communicatie

Aan de rand van het Logistiek Park Waasland-fase West, op de grens tussen het havengebied en de polders, vind je sinds kort BAKEN. Dit kunstwerk van de hand van Niko Van Stichel en Lut Vandebos...

Lees meer…

Naar boven