Kerncijfers 2019


Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers uit 2019.

Het volledige jaarverslag 2019 vindt u hier.

Kernindicatoren MLSO: Concessies in 2019

Verhouding erfpacht - concessies (in m2). De laatste jaren worden voor nieuwe terreinen enkel nog concessies uitgegeven.

Verhouding_concessies_erfpacht / Ground leasing-concessions ratio

Kernindicatoren MLSO: directe tewerkstelling Waaslandhaven in 2019

Eind 2019 verschafte de Waaslandhaven - volgens de enquête die we jaarlijks uitvoeren - werk aan 21.010 VTE (voltijds equivalenten, directe tewerkstelling). 7.134 VTE is tewerkgesteld in Zwijndrecht, 13 876 VTE is aan het werk in Beveren. Inclusief contractors stijgt het cijfer naar 25.371 mensen. De groep contractors beschouwen we als 'indirecte tewerkstelling'. Andere vormen van indirecte tewerkstelling zijn transporteurs, toeleveranciers, veiligheidsagenten, tuinonderhoud, catering,...

Voor de raming van de indirecte tewerkstelling in de haven van Antwerpen rekent de Nationale Bank van België (NBB) met een factor directe tewerkstelling x 1,33 (laatste beschikbare factor is voor balanscijfers 2017). Hiervan vertrekkend stijgt de geraamde totale tewerkstelling in de Waaslandhaven van 46.403 VTE in 2017 naar 48.954 VTE in 2019.

Directe tewerkstelling / direct employment

Waaslandhaven - trafiekcijfers zeevaart in 2019

Waaslandhaven: aantal zeeschepen in 2019
Verhouding Scheldesteigers (linker-Scheldeoever) - linker-Scheldeoever achter de sluizen - Deurganckdok

Aantal zeeschepen aankomst Waaslandhaven / Number of seagoing vessels (left bank of the Scheldt)

Waaslandhaven - trafiekcijfers binnenvaart in 2019

Waaslandhaven: binnenvaart in 2019.
Verhouding Scheldesteigers (linker-Scheldeoever) - linker-Scheldeoever achter de sluizen - Deurganckdok

Binnenvaart Linkeroever: haveninterne reizen (ton) / left bank inland shipping: port internal traffic (tonnes)

Waaslandhaven - trafiekcijfers goederenverkeer in 2019

Evolutie maritieme trafiek LSO (miljoen ton) / Evolution of maritime traffic in the left bank (million tonnes)

Totaal goederenvolume in ton (Waaslandhaven) / Total goods by volume in tonnes (left bank)

Goederen per dok (Waaslandhaven) / Goods per dock (left bank)

Goederen per soort (Waaslandhaven) / Goods per type (left bank)

Maritieme goederen (in ton) door sluizen linker-Scheldeoever en totaal / Maritime goods (in tonnes) via left bank locks and total

Zeegoederenvolume per aard (Waaslandhaven) / Seagoing goods volume per type (left bank)

Procentueel verloop goederen per aard (Waaslandhaven) / Percentage of movements of goods per type (left bank)

Verdeling maritieme trafiek vaargebied bestemming / Distribution of left bank maritime traffic to shipping area of destination

Verdeling maritieme trafiek vaargebied oorsprong / Distribution of left bank maritime traffic to shipping area of origin

Trafiek Waaslandhaven per goederensoort (ton) / left bank: traffic per goods type (tonnes)

Maritieme trafiek Waaslandhaven volgens aard van de goederen (in ton) / left bank: maritime traffic according to type of goods (tonnes)

Burenoverleg

Mobiliteit Milieu Economie

Het burenoverleg in de zone Ketenislaan - Molenweg - Geslecht -  Deurganckdok - Sint-Jansweg is momenteel het enige structurele burenoverleg voor bedrijven in de Waaslandhaven. Het is...

Lees meer…

Extra containerbehandelingscapaciteit voor de haven

Mobiliteit Economie

De Haven van Antwerpen is de op één na grootste haven van Europa op het vlak van containerbehandeling. En elk jaar groeit de containerbehandeling verder. Om die groei te kunnen opvangen tot 2030, is...

Lees meer…

Logigrid

Economie Energie Duurzaamheid

Logistiek Park Waasland werd eind 2019 geselecteerd voor het proefproject Logigrid van VIL en Flux50. Logigrid onderzoekt hoe Smart Microgrids kunnen bijdragen tot de elektrificatie van de Vlaamse...

Lees meer…

Naar boven