Kerncijfers 2019


Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers uit 2019.

Het volledige jaarverslag 2019 vindt u hier.

Kernindicatoren MLSO: Concessies in 2019

Verhouding erfpacht - concessies (in m2). De laatste jaren worden voor nieuwe terreinen enkel nog concessies uitgegeven.

Verhouding_concessies_erfpacht / Ground leasing-concessions ratio

Kernindicatoren MLSO: directe tewerkstelling Waaslandhaven in 2019

Eind 2019 verschafte de Waaslandhaven - volgens de enquête die we jaarlijks uitvoeren - werk aan 21.010 VTE (voltijds equivalenten, directe tewerkstelling). 7.134 VTE is tewerkgesteld in Zwijndrecht, 13 876 VTE is aan het werk in Beveren. Inclusief contractors stijgt het cijfer naar 25.371 mensen. De groep contractors beschouwen we als 'indirecte tewerkstelling'. Andere vormen van indirecte tewerkstelling zijn transporteurs, toeleveranciers, veiligheidsagenten, tuinonderhoud, catering,...

Voor de raming van de indirecte tewerkstelling in de haven van Antwerpen rekent de Nationale Bank van België (NBB) met een factor directe tewerkstelling x 1,33 (laatste beschikbare factor is voor balanscijfers 2017). Hiervan vertrekkend stijgt de geraamde totale tewerkstelling in de Waaslandhaven van 46.403 VTE in 2017 naar 48.954 VTE in 2019.

Directe tewerkstelling / direct employment

Waaslandhaven - trafiekcijfers zeevaart in 2019

Waaslandhaven: aantal zeeschepen in 2019
Verhouding Scheldesteigers (linker-Scheldeoever) - linker-Scheldeoever achter de sluizen - Deurganckdok

Aantal zeeschepen aankomst Waaslandhaven / Number of seagoing vessels (left bank of the Scheldt)

Waaslandhaven - trafiekcijfers binnenvaart in 2019

Waaslandhaven: binnenvaart in 2019.
Verhouding Scheldesteigers (linker-Scheldeoever) - linker-Scheldeoever achter de sluizen - Deurganckdok

Binnenvaart Linkeroever: haveninterne reizen (ton) / left bank inland shipping: port internal traffic (tonnes)

Waaslandhaven - trafiekcijfers goederenverkeer in 2019

Evolutie maritieme trafiek LSO (miljoen ton) / Evolution of maritime traffic in the left bank (million tonnes)

Totaal goederenvolume in ton (Waaslandhaven) / Total goods by volume in tonnes (left bank)

Goederen per dok (Waaslandhaven) / Goods per dock (left bank)

Goederen per soort (Waaslandhaven) / Goods per type (left bank)

Maritieme goederen (in ton) door sluizen linker-Scheldeoever en totaal / Maritime goods (in tonnes) via left bank locks and total

Zeegoederenvolume per aard (Waaslandhaven) / Seagoing goods volume per type (left bank)

Procentueel verloop goederen per aard (Waaslandhaven) / Percentage of movements of goods per type (left bank)

Verdeling maritieme trafiek vaargebied bestemming / Distribution of left bank maritime traffic to shipping area of destination

Verdeling maritieme trafiek vaargebied oorsprong / Distribution of left bank maritime traffic to shipping area of origin

Trafiek Waaslandhaven per goederensoort (ton) / left bank: traffic per goods type (tonnes)

Maritieme trafiek Waaslandhaven volgens aard van de goederen (in ton) / left bank: maritime traffic according to type of goods (tonnes)

Ecluse

Milieu Economie Energie Duurzaamheid

Stoomnetwerk ECLUSE is sinds maart 2019 operationeel in de Waaslandhaven. Het is het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen. ECLUSE is een samenwerking tussen...

Lees meer…

Concessietarieven 2021

Economie Communicatie

De Raad van Bestuur keurde op woensdag 7 oktober 2020 de tarieven voor 2021 goed voor concessies en erfpachten. U kunt ze hier lezen. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op via info@mlso.be

Lees meer…

Bedrijventerreinmanagement Logistiek Park Waasland

Mobiliteit Milieu Economie

Voor het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland werd in 2017 gestart met bedrijventerreinmanagement (BTM). De deelname aan bedrijventerreinmanagement is een van de voorwaarden om een...

Lees meer…

Naar boven