Kerncijfers 2020


Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers uit 2020.

Het volledige jaarverslag 2020 vindt u hier.

Kernindicatoren MLSO: Concessies in 2020

Verhouding erfpacht - concessies (in m2). De laatste jaren worden voor nieuwe terreinen enkel nog concessies uitgegeven.

Verhouding_concessies_erfpacht / Ground leasing-concessions ratio

Kernindicatoren MLSO: directe tewerkstelling Waaslandhaven in 2020

Eind 2020 verschafte de Waaslandhaven - volgens de enquête die we jaarlijks uitvoeren - werk aan 21.031 VTE (voltijds equivalenten, directe tewerkstelling). 6.611 VTE is tewerkgesteld in Zwijndrecht, 14.420 VTE is aan het werk in Beveren. Inclusief contractors stijgt het cijfer naar 24.243 mensen. De groep contractors beschouwen we als 'indirecte tewerkstelling'. Andere vormen van indirecte tewerkstelling zijn transporteurs, toeleveranciers, veiligheidsagenten, tuinonderhoud, catering,...

Voor de raming van de indirecte tewerkstelling in de haven van Antwerpen rekent de Nationale Bank van België (NBB) met een factor directe tewerkstelling x 1,25 (laatste beschikbare factor is voor balanscijfers 2019). Hiervan vertrekkend daalt de geraamde totale tewerkstelling in de Waaslandhaven van 48,954 VTE in 2019 naar 47.320 VTE in 2020.

Directe_tewerkstelling (VTE) / Direct employment (FTE)

Waaslandhaven - trafiekcijfers zeevaart in 2020

Waaslandhaven: aantal zeeschepen in 2020.
Verhouding Scheldesteigers (linker-Scheldeoever) - linker-Scheldeoever achter de sluizen - Deurganckdok

Aantal_zeeschepen_aankomst Waaslandhaven / Number of seagoing vessels (left bank of the Scheldt)

Waaslandhaven - trafiekcijfers binnenvaart in 2020

Waaslandhaven: binnenvaart in 2020.
Verhouding Scheldesteigers (linker-Scheldeoever) - linker-Scheldeoever achter de sluizen - Deurganckdok

Binnenvaart Linkeroever: haveninterne reizen (ton) / left bank inland shipping: port internal traffic (tonnes)

Binnenvaart Linkeroever: haveninterne_reizen (ton) / Left bank inland shipping: port internal traffic (tonnes)

Waaslandhaven - trafiekcijfers goederenverkeer in 2020

Evolutie maritieme trafiek LSO (miljoen ton) / Evolution of maritime traffic in the left bank (million tonnes)

Totaal goederenvolume in ton (Waaslandhaven) / Total goods by volume in tonnes (left bank)

Goederen per dok (Waaslandhaven) / Goods per dock (left bank)

Goederen per soort Waaslandhaven / Goods per type (left bank)

Maritieme goederen (in ton) door sluizen linker-Scheldeoever en totaal / Maritime goods (in tonnes) via left bank locks and total

Zeegoederenvolume per aard (Waaslandhaven) / Seagoing goods volume per type (left bank)

Procentueel verloop goederen per aard (Waaslandhaven) / Percentage of movements of goods per type (left bank)

Verdeling maritieme trafiek vaargebied bestemming / Distribution of left bank maritime traffic to shipping area of destination

Verdeling maritieme trafiek vaargebied oorsprong / Distribution of left bank maritime traffic to shipping area of origin

Trafiek Waaslandhaven per goederensoort (ton) / left bank: traffic per goods type (tonnes)

Maritieme trafiek Waaslandhaven volgens aard van de goederen (in ton) / left bank: maritime traffic according to type of goods (tonnes)

En de winnaar is...

Mobiliteit Milieu Economie Natuur Energie Communicatie Duurzaamheid

BASF Antwerpen!  Vandaag werd de derde Sustainability Award van de haven van Antwerpen uitgereikt. Met deze award willen Alfaport Voka, Port of Antwerp en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO)...

Lees meer…

Logigrid

Economie Energie Duurzaamheid

Logistiek Park Waasland werd eind 2019 geselecteerd voor het proefproject Logigrid van VIL en Flux50. Logigrid onderzoekt hoe Smart Microgrids kunnen bijdragen tot de elektrificatie van de Vlaamse...

Lees meer…

Ecluse

Milieu Economie Energie Duurzaamheid

Stoomnetwerk ECLUSE is sinds maart 2019 operationeel in de Waaslandhaven. Het is het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen. ECLUSE is een samenwerking tussen...

Lees meer…

Naar boven