Kerncijfers 2020


Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers uit 2020.

Het volledige jaarverslag 2020 vindt u hier.

Kernindicatoren MLSO: Concessies in 2020

Verhouding erfpacht - concessies (in m2). De laatste jaren worden voor nieuwe terreinen enkel nog concessies uitgegeven.

Verhouding_concessies_erfpacht / Ground leasing-concessions ratio

Kernindicatoren MLSO: directe tewerkstelling Waaslandhaven in 2020

Eind 2020 verschafte de Waaslandhaven - volgens de enquête die we jaarlijks uitvoeren - werk aan 21.031 VTE (voltijds equivalenten, directe tewerkstelling). 6.611 VTE is tewerkgesteld in Zwijndrecht, 14.420 VTE is aan het werk in Beveren. Inclusief contractors stijgt het cijfer naar 24.243 mensen. De groep contractors beschouwen we als 'indirecte tewerkstelling'. Andere vormen van indirecte tewerkstelling zijn transporteurs, toeleveranciers, veiligheidsagenten, tuinonderhoud, catering,...

Voor de raming van de indirecte tewerkstelling in de haven van Antwerpen rekent de Nationale Bank van België (NBB) met een factor directe tewerkstelling x 1,25 (laatste beschikbare factor is voor balanscijfers 2019). Hiervan vertrekkend daalt de geraamde totale tewerkstelling in de Waaslandhaven van 48,954 VTE in 2019 naar 47.320 VTE in 2020.

Directe_tewerkstelling (VTE) / Direct employment (FTE)

Waaslandhaven - trafiekcijfers zeevaart in 2020

Waaslandhaven: aantal zeeschepen in 2020.
Verhouding Scheldesteigers (linker-Scheldeoever) - linker-Scheldeoever achter de sluizen - Deurganckdok

Aantal_zeeschepen_aankomst Waaslandhaven / Number of seagoing vessels (left bank of the Scheldt)

Waaslandhaven - trafiekcijfers binnenvaart in 2020

Waaslandhaven: binnenvaart in 2020.
Verhouding Scheldesteigers (linker-Scheldeoever) - linker-Scheldeoever achter de sluizen - Deurganckdok

Binnenvaart Linkeroever: haveninterne reizen (ton) / left bank inland shipping: port internal traffic (tonnes)

Binnenvaart Linkeroever: haveninterne_reizen (ton) / Left bank inland shipping: port internal traffic (tonnes)

Waaslandhaven - trafiekcijfers goederenverkeer in 2020

Evolutie maritieme trafiek LSO (miljoen ton) / Evolution of maritime traffic in the left bank (million tonnes)

Totaal goederenvolume in ton (Waaslandhaven) / Total goods by volume in tonnes (left bank)

Goederen per dok (Waaslandhaven) / Goods per dock (left bank)

Goederen per soort Waaslandhaven / Goods per type (left bank)

Maritieme goederen (in ton) door sluizen linker-Scheldeoever en totaal / Maritime goods (in tonnes) via left bank locks and total

Zeegoederenvolume per aard (Waaslandhaven) / Seagoing goods volume per type (left bank)

Procentueel verloop goederen per aard (Waaslandhaven) / Percentage of movements of goods per type (left bank)

Verdeling maritieme trafiek vaargebied bestemming / Distribution of left bank maritime traffic to shipping area of destination

Verdeling maritieme trafiek vaargebied oorsprong / Distribution of left bank maritime traffic to shipping area of origin

Trafiek Waaslandhaven per goederensoort (ton) / left bank: traffic per goods type (tonnes)

Maritieme trafiek Waaslandhaven volgens aard van de goederen (in ton) / left bank: maritime traffic according to type of goods (tonnes)

Leerstoel Dennie Lockefeer: Win een beurs voor de Antwerp Inland Navigation School 2022

Economie

In het voorjaar van 2022 vindt de volgende editie van de Antwerp Inland Navigation School plaats. Deelnemers kunnen een week lang allerlei presentaties, debatten en praktische workshops...

Lees meer…

Bedrijventerreinmanagement Logistiek Park Waasland

Mobiliteit Milieu Economie

Voor het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland werd in 2017 gestart met bedrijventerreinmanagement (BTM). De deelname aan bedrijventerreinmanagement is een van de voorwaarden om een...

Lees meer…

MLSO partner in Oost-Vlaams Economisch Platform: samen voor een sterkere economie

Economie

Op 21 oktober 2021 lanceerde Provincie Oost-Vlaanderen het Oost-Vlaams Economisch Platform (OVEP) waarbij overheden, onderzoeks- en kennisinstellingen en bedrijven de krachten bundelen om werk...

Lees meer…

Naar boven