Strategische nota 2023

De algemene doelstelling van Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) is statutair en wettelijk vastgelegd. Belangrijk daarbij is artikel 8 van de wet van 19 juni 1978 (wet-Chabert) en de wijziging die daaraan is aangebracht door het havendecreet van 2 maart 1999. 

De algemene doelstelling is als volgt omschreven:

"De Maatschappij heeft tot doel het grondbeleid voor het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied, het industrialisatiebeleid van de industriële zone gelegen binnen dit havengebied en het uitstippelen van het subregionale beleid inzake de verdere ontwikkeling en fasering van het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied."   

    

Hoe MLSO aan deze algemene doelstelling beantwoordt, wordt verduidelijkt in de strategische nota die tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 december 2022 goedgekeurd werd.

Naar boven