Marktconsultatie


Marktconsultatie: De Bieshoek

Momenteel loopt de uitwerkingsfase van het complex project 'realisatie van Extra Containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen' (CP ECA). Op basis van het definitieve voorkeursbesluit van de Vlaamse Regering worden de bouwstenen van het voorkeursalternatief omgezet in concrete projecten. Om dit proces mee te voeden wil Maatschappij Linkerscheldeoever de inzichten, de standpunten, en eventuele risico’s kennen die de deelnemers aan deze marktconsultatie zien bij de momenteel voorziene invulling van de industrieel/logistieke zone De Bieshoek. MLSO kan dan in de verdere uitwerking van CP ECA deze inzichten analyseren, afwegen en eventueel, in originele of gewijzigde vorm, meenemen of er rekening mee houden.

Deze marktconsultatie loopt van vrijdag 17 september 2021 tot en met woensdag 17 november 2021, 12.00 uur (CET).


Omschrijving marktconsultatie

 • De marktconsultatie loopt vanaf vrijdag 17 september 2021 tot en met woensdag 17 november 2021, 12.00 uur (CET).
 • Deze marktconsultatie is gericht op De Bieshoek (Zwijndrecht), een van de twee logistieke/industriële zones die aangeduid werden in het definitief voorkeursbesluit van de Vlaamse Regering binnen het complex project 'realisatie van Extra Containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen' (CP ECA). 
 • Voor De Bieshoek werd een inrichtingsstudie opgemaakt. Het plan bij de studie geeft een indicatie van een mogelijke toekomstige situatie, maar is geen definitieve uitwerking. De meegeleverde informatie mag de kandidaten er niet van weerhouden om eigen initiatieven of inzichten te delen. Het plan geeft in eerste instantie enkel basisprincipes weer voor de invulling van De Bieshoek: rechthoekige bouwvelden volgens het stramien van een aanpasbaar grid, geënt op een aantal groenblauwe 'vingers' waar ontsluitingsstructuur voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer wordt aan gekoppeld. Kandidaten die de volledige inrichtingsstudie wensen te lezen, kunnen deze per mail opvragen bij Liesbeth Van Driessche.
 • In de eerste plaats worden grote kavels, tot 80.000 m2 per bouwveld, voorzien. Deze kavels zijn echter nog aanpasbaar qua grootte.
 • Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) zet enkele ambities voorop:
  • zo compact mogelijk bouwen om een hoger ruimtelijk rendement te realiseren en onnodig verharden tegen te gaan;
  • het gebruik van slimme opslagsystemen (stapeling, meervoudig ruimtegebruik, geautomatiseerde opslagsystemen,...);
  • zo weinig mogelijk extra goederenverkeer over de weg;
  • samenwerking met buurbedrijven;
  • bundeling van gedeelde diensten en faciliteiten (enkele voorbeelden - niet-limitatief: parkeersystemen, gemeenschappelijke opslagplaatsen, uitwisseling van energiestromen/materialen/proceswater,...)
 • MLSO stelt een volledige consultatiehandleiding ter beschikking, aan de hand waarvan u het inschrijvingsformulier kan invullen. Lees deze grondig na alvorens het inschrijvingsformulier in te vullen. U kunt hier het inschrijvingsformulier raadplegen, downloaden of afdrukken. Heeft u toch nog bijkomende vragen, contacteer dan Liesbeth Van Driessche, tel. 03 766 41 89.
 • Volgende documenten worden u bijkomend als informatie aangeboden:


Hoe inschrijven?

Om deel te nemen aan deze marktconsultatie vult u de gevraagde informatie in op het inschrijvingsformulier dat u hieronder kan raadplegen, downloaden of afdrukken. U bezorgt het volledig ingevulde inschrijvingsformulier vóór woensdag 17 november 2021 om 12.00 uur (CET) per mail via info@mlso.be (datum ontvangst mail geldt als bewijs).

Verloop marktconsultatie

Indicatie van het verloop van deze marktconsultatie:

 • Aankondiging van de marktconsultatie/terbeschikkingstelling van de consultatiebundel: 17/09/2021;
 • Registratie geïnteresseerde deelnemers;
 • Indiening consultatiedossiers: 17/11/2021, 12.00 uur (CET);
 • Kennisname consultatiedossiers door MLSO;
 • Consultatierondes met de deelnemers: eind 2021/begin 2022.

Hoe de consultatierondes concreet zullen verlopen en de planning daarvan wordt door MLSO tijdig meegedeeld aan alle deelnemers (na het verstrijken van de uiterste datum voor het indienen van de consultatiedossiers).

Ecluse

Milieu Economie Energie Duurzaamheid

Stoomnetwerk ECLUSE is sinds maart 2019 operationeel in de Waaslandhaven. Het is het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen. ECLUSE is een samenwerking tussen...

Lees meer…

Cross Border Congres op 23 november 2021: schrijf je nu in!

Economie Communicatie

De toekomst is samen - onder dat motto vindt op 23 november 2021 een crossborder congres plaats voor bedrijven die gevestigd zijn in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Het congres wordt...

Lees meer…

Extra containerbehandelingscapaciteit voor de haven

Mobiliteit Economie

De Haven van Antwerpen is de op één na grootste haven van Europa op het vlak van containerbehandeling. En elk jaar groeit de containerbehandeling verder. Om die groei te kunnen opvangen tot 2030, is...

Lees meer…

Naar boven