Eerste 2 grootschalige windturbines Wind aan de Stroom op grondgebied Zwijndrecht komen op site DEME

Reeds 21 windturbines van Wind aan de Stroom zijn momenteel operationeel in de Waaslandhaven. En daar komen er in de periode 2021 - 2022 nog eens acht bij. Twee daarvan zullen op de site van DEME in Zwijndrecht geplaatst worden. Het worden meteen de eerste grootschalige windturbines op Zwijndrechts grondgebied.

"Wie vandaag langs de Scheldedijk in Zwijndrecht rijdt, merkt dat DEME reeds een kleine windturbine op zijn bedrijfssite heeft staan. Deze kleine windturbine van 100kW draait er al enkele jaren, zonder enige omgevingsimpact. Gezien het energieverbruik van DEME vele malen hoger ligt dan het geïnstalleerde vermogen van deze windturbine en de aanwezige zonnepanelen, startte DEME in 2017 in nauw overleg met diverse stakeholders zelf de studies op ter ontwikkeling van twee grootschalige windturbines op haar site," weet Boudewijn Vlegels, voorzitter van MLSO.

"Het plaatsen van die windturbines past volledig in het ambitieuze klimaatplan van DEME om volledig klimaatneutraal te worden en de CO2-uitstoot terug te dringen, en zo bij te dragen aan de noodzakelijke energietransitie en de Europese doelstellingen om de elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen te halen. In 2018 leverde toenmalig minister voor Omgeving, Joke Schauvliege, hiervoor de omgevingsvergunning. Medio 2019 zich en vond DEME een samenwerking met Wind aan de Stroom voor de bouw en exploitatie van deze windturbines," vervolgt Filip Vandeputte, corporate social responsibility manager bij DEME.

De windturbines worden naar verwachting opgeleverd in maart 2021. Voor de technici: het gaat om Enercon E-115 turbines met een rotordiameter van bijna 116 meter en een ashoogte van 92 meter. Hierdoor komt het hoogste punt van de wiek op maximaal 150 meter, een beperking die opgelegd wordt door de luchthavenautoriteiten ten gevolge van de nabijheid van de luchthaven van Antwerpen. De turbines hebben een geïnstalleerd vermogen van 3,5 MW per windturbine.

De nieuwe windturbines zorgen samen voor een jaarlijkse productie van 15.000 MWh. Goed voor het equivalent van het verbruik van 4.285 gezinnen! - Giovanni Vercammen, directeur Wind aan de Stroom.

Verder zijn alle windturbines van Wind aan de Stroom voorzien van automatische stillegmodules voor slagschaduw en ijsdetectie. Bovendien zijn ze uitgerust met actieve bladverwarming. Zo wordt ongecontroleerde ijsval in de winter vermeden.

Gemeente Zwijndrecht heeft van in het begin haar volledige medewerking aan het project gegeven. "Gezien de ligging aan de Schelde zijn de locaties ver verwijderd van de dorpskernen, zodat er ook geen impact zal zijn op de bevolking,' geeft Kris Herremans, gemeenteraadslid in Zwijndrecht aan.

Meer weten over Wind aan de Stroom? Dat kan hier.

Inzetten op duurzaamheid

Duurzaamheid

De haven van Antwerpen wil een voortrekkersrol opnemen inzake duurzaamheid. MLSO, Port of Antwerp-Bruges en Alfaport Voka zetten zich hier, tezamen met de ganse havengemeenschap, gezamenlijk...

Lees meer…

Bedrijventerreinmanagement Logistiek Park Waasland

Mobiliteit Milieu Economie

Voor het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland werd in 2017 gestart met bedrijventerreinmanagement (BTM). De deelname aan bedrijventerreinmanagement is een van de voorwaarden om een...

Lees meer…

Burenoverleg

Mobiliteit Milieu Economie

Het burenoverleg in de zone Ketenislaan - Molenweg - Geslecht -  Deurganckdok - Sint-Jansweg is momenteel het enige structurele burenoverleg voor bedrijven in de Waaslandhaven. Het is...

Lees meer…

Naar boven