Disclaimer

Het gebruik van deze website houdt in dat u onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

Doel van de website

Dit is de officiële website van Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Deze website bundelt informatie over MLSO, de verschillende diensten die MLSO aanbiedt voor bedrijven die in de Waaslandhaven, deel van de haven van Antwerpen, gevestigd zijn of er zich willen vestigen en informatie over de Waaslandhaven zelf. MLSO is verantwoordelijk voor de informatie die via deze website ontsloten wordt, behalve wanneer doorverwezen wordt naar websites van andere instanties, organisaties, bedrijven of overheden. Deze informatiebronnen worden niet door MLSO beheerd. De betrokken instanties, organisaties, bedrijven of overheden zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via die websites ontsluiten. De hyperlinks naar websites van andere instanties, organisaties, bedrijven of overheden worden door MLSO enkel aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Gebruik van de website

MLSO streeft ernaar om op deze website informatie te plaatsen die zo volledig, juist en actueel mogelijk is. Indien u toch fouten of verouderde informatie op de website van MLSO aantreft, kunt u dit laten weten via info@mlso.be. MLSO zal al het mogelijke doen om dergelijke zaken zo snel mogelijk aan te passen indien nodig. In dit kader stelt MLSO enkel de verslagen, notulen, besluiten, publicaties van het voorbije half jaar ter beschikking op deze website. Alle voorgaande publicaties zijn echter permanent opvraagbaar in het kader van openbaarheid van bestuur. U kunt uw aanvraag hiervoor doen via info@mlso.be

MLSO neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om deze website te beschermen tegen en te vrijwaren van virussen, computercode die bewust foutief gebruikt wordt en andere kwaadwillige acties die uw computersysteem zouden kunnen beschadigen. MLSO spant zich daarnaast in om technische onderbrekingen zo veel mogelijk te voorkomen. MLSO kan echter niet garanderen dat deze website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen. MLSO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (on)rechtstreekse schade aan uw computersysteem, -programma's, -apparatuur en data of verlies van data ontstaan door het gebruik van deze website of informatie die via deze website ter beschikking gesteld wordt. 

Elke poging tot het kraken van deze website, deze website te besmetten met virussen of ander kwaadwillig opzet wordt door MLSO als een misdrijf aanzien. MLSO zal bij elke inbreuk dan ook klacht indienen.

Auteursrecht

Alle teksten, afbeeldingen, logo's, beeldmerken, foto's, grafieken, video's,... die op deze website staan, zijn beschermd door het auteursrecht. Dit geldt eveneens voor de lay-out en de functionaliteit van deze website. U kunt teksten, afbeeldingen, foto's, grafieken, video's hergebruiken voor privégebruik, mits bronvermelding. Voor verspreiding dient u echter voorafgaandelijk schriftelijke toestemming te bekomen van MLSO. Dit geldt expliciet ook voor het gebruik van het logo / beeldmerk van MLSO.

Toegankelijkheid

MLSO levert inspanningen om de toegankelijkheid van deze website voortdurend te verbeteren voor elke gebruiker. We hanteren hiervoor de principes die vastgelegd werden in de WCAG 2.0 AA-normen rond taalgebruik en ontwerp van deze website.

Letters vergroten

Vindt u het lettertype op deze website te klein om vlot te lezen? Dan kunt u het eenvoudig vergroten via de ingebouwde functie van uw internetbrowser.

Andere problemen?

Ondervindt u op een of andere manier problemen met het lezen van een niet-toegankelijk elektronisch document, mag u ons altijd contacteren via info@mlso.be. Als u ons de titel van het gewenste document bezorgt, zullen we het maximale doen om u een toegankelijke versie van het document te bezorgen.

Naar boven