Voor bedrijven

Stappenplannen

Hier vind je verschillende aanvragen waarin we je stap voor stap begeleiden

Bedrijvennetwerken

MLSO ondersteunt bedrijven die binnen verschillende sectoren overleg willen plegen


Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) wil haar concessionarissen op zoveel mogelijk vlakken informeren en ondersteunen. Hier vindt u allerlei nuttige informatie zoals onze tarieven voor concessies en erfpachten, een overzicht van reeds bestaande concessies (kaart), stappenplannen om een goed dossier op te bouwen en nog veel meer.

Tarieven 2021 concessies en erfpachten

De Raad van Bestuur keurde op woensdag 7 oktober 2020 de tarieven voor 2021 goed voor concessies en erfpachten. U kunt ze hieronder lezen en downloaden. Heeft u hierover vragen, contacteer ons via info@mlso.be.

pdf
134.95 KB
pdf
156.67 KB

Alfaport Voka, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) akkoord over verdere verlenging van betalingstermijn voor concessies en havenrechten.

Om de rederijen, binnenvaartoperatoren en concessionarissen in de haven van Antwerpen te blijven ondersteunen in deze moeilijke omstandigheden, wordt een verder uitstel van betaling voor domeinconcessies en voor de zeevaart- en binnenvaartrechten toegestaan.

Naar aanleiding van de COVID-19-crisis vroeg de Antwerpse havengemeenschap om ondersteuningsmaatregelen om ondersteuningsmaatregelen te nemen. Na overleg met Alfaport Voka heeft het Havenbedrijf in april de betalingstermijn voor zeevaart- en binnenvaartrechten verlengd en in juni - in overleg met MLSO - de betalingstermijn voor concessies verlengd. Zowel het Havenbedrijf als MLSO hebben beslist om deze maatregelen te verlengen (in die mate zoals hierna weergegeven).

De betalingstermijn voor zowel zeevaartrechten (normaal gezien 18 dagen) en voor binnenvaartrechten (normaal gezien 30 dagen) zal verlengd worden naar 48 dagen. Dit uitstel van betaling geldt voor alle schepen die vanaf 1 september tot en met 30 november 2020 in de haven van Antwerpen aanmeren. Voor de zeevaart wordt dit uitstel toegepast op tonnenmaatrecht en aanlegrecht.

De betalingstermijn voor de concessiefacturen voor Q4 worden tot 30 oktober 2020 verlengd. Concreet betekent dit het volgende voor de kwartaalfacturen:

Factuurdatum: einde september 2020 - uiterste betalingsdatum: 30 oktober 2020.

Op specifiek en gemotiveerd verzoek van concessionarissen kunnen het Havenbedrijf en MLSO uitzonderlijk voor wat betreft Q4 2020 overgaan op maandelijkse facturen. Deze uitzonderingsmaatregel kan evenwel enkel worden aangevraagd door concessionarissen die specifiek voor Q3 een fundamenteel omzetverlies, trafiekverlies en/of cashflow probleem hebben. Dit moet uitdrukkelijk worden aangetoond in het verzoek en dit in elk geval met cijfers (aldus moet het verzoek afdoende gemotiveerd zijn). Derhalve is er op dit vlak wel sprake van een minder brede uitzonderingsmaatregel dan wat betreft voor de facturen voor Q3. Dergelijk verzoek moet uiterlijk op 18 september 2020 worden geformuleerd aan facturatie@mlso.be. In dat uitzonderlijke geval gelden volgende data:

  • Factuurdatum: einde september 2020 - uiterste betalingsdatum: 30 oktober 2020
  • Factuurdatum: 15 oktober 2020 - uiterste betalingsdatum: 30 november 2020
  • Factuurdatum: 13 november 2020 - uiterste betalingsdatum: 31 december 2020

Het Havenbedrijf, MLSO en Alfaport Voka volgen in nauwe samenwerking de situatie op de voet.

Alfaport Voka, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever akkoord over verlenging van betalingstermijn voor domeinconcessies.

Om de concessionarissen in de haven van Antwerpen te ondersteunen in deze uitzonderlijke omstandigheden, staan het Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) uitstel van betaling toe voor concessies en erfpachten voor Q3 van 2020. 

Naar aanleiding van de COVID-19-crisis vroeg de havengemeenschap aan het Havenbedrijf Antwerpen en aan MLSO om ondersteuningsmaatregelen te nemen. Na overleg met Alfaport Voka zullen het Havenbedrijf Antwerpen en MLSO de betalingstermijn voor concessies en erfpachten verlengen tot 30 juli 2020 en dit voor de facturen met betrekking tot Q3 2020. Concreet betekent dit het volgende voor de kwartaalfacturen:

Factuurdatum: 15 juni 2020 - Uiterste betalingsdatum: 30 juli 2020

Op specifiek en gemotiveerd verzoek van concessionarissen en erfpachters kunnen het Havenbedrijf Antwerpen en MLSO uitzonderlijk voor wat betreft Q3 2020 overgaan op maandelijkse facturen. Dit verzoek moet voor concessies en erfpachten van MLSO uiterlijk op 10 juni 2020 worden geformuleerd aan facturatie@mlso.be. In dat uitzonderlijke geval gelden volgende data:

  1. Factuurdatum: 15 juni 2020 - Uiterste betalingsdatum: 30 juli 2020
  2. Factuurdatum: 15 juli 2020 - Uiterste betalingsdatum: 31 augustus 2020
  3. Factuurdatum: 14 augustus 2020 - Uiterste betalingsdatum: 30 september 2020

Het Havenbedrijf Antwerpen, MLSO en Alfaport Voka volgen in nauwe samenwerking de situatie op de voet.

pdf
72.09 KB
Naar boven