Voor bedrijven

Stappenplannen

Hier vind je verschillende aanvragen waarin we je stap voor stap begeleiden

Bedrijvennetwerken

MLSO ondersteunt bedrijven die binnen verschillende sectoren overleg willen plegen


Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) wil haar concessionarissen op zoveel mogelijk vlakken informeren en ondersteunen. Hier vindt u allerlei nuttige informatie zoals onze tarieven voor concessies en erfpachten, een overzicht van reeds bestaande concessies (kaart), stappenplannen om een goed dossier op te bouwen en nog veel meer.

Alfaport Voka, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever akkoord over verlenging van betalingstermijn voor domeinconcessies.

Om de concessionarissen in de haven van Antwerpen te ondersteunen in deze uitzonderlijke omstandigheden, staan het Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) uitstel van betaling toe voor concessies en erfpachten voor Q3 van 2020. 

Naar aanleiding van de COVID-19-crisis vroeg de havengemeenschap aan het Havenbedrijf Antwerpen en aan MLSO om ondersteuningsmaatregelen te nemen. Na overleg met Alfaport Voka zullen het Havenbedrijf Antwerpen en MLSO de betalingstermijn voor concessies en erfpachten verlengen tot 30 juli 2020 en dit voor de facturen met betrekking tot Q3 2020. Concreet betekent dit het volgende voor de kwartaalfacturen:

Factuurdatum: 15 juni 2020 - Uiterste betalingsdatum: 30 juli 2020

Op specifiek en gemotiveerd verzoek van concessionarissen en erfpachters kunnen het Havenbedrijf Antwerpen en MLSO uitzonderlijk voor wat betreft Q3 2020 overgaan op maandelijkse facturen. Dit verzoek moet voor concessies en erfpachten van MLSO uiterlijk op 10 juni 2020 worden geformuleerd aan facturatie@mlso.be. In dat uitzonderlijke geval gelden volgende data:

  1. Factuurdatum: 15 juni 2020 - Uiterste betalingsdatum: 30 juli 2020
  2. Factuurdatum: 15 juli 2020 - Uiterste betalingsdatum: 31 augustus 2020
  3. Factuurdatum: 14 augustus 2020 - Uiterste betalingsdatum: 30 september 2020

Het Havenbedrijf Antwerpen, MLSo en Alfaport Voka volgen in nauwe samenwerking de situatie op de voet.

pdf
72.09 KB

Tarieven 2020 concessies en erfpachten

De Raad van Bestuur keurde op woensdag 4 september 2019 de tarieven voor 2020 goed voor concessies en erfpachten. U kunt ze hieronder lezen en downloaden. Heeft u hierover vragen, contacteer ons via info@mlso.be.

pdf
108.59 KB
Naar boven