Kerncijfers 2023


Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers uit 2023.

Het volledige jaarverslag 2023 vindt u hier.

Kernindicatoren MLSO: Concessies in 2023

Verhouding erfpacht - concessies (in m2). De laatste jaren worden voor nieuwe terreinen enkel nog concessies uitgegeven.

Verhouding_concessies_erfpacht/Ground leasing-concessions ratio

Kernindicatoren MLSO: directe tewerkstelling Waaslandhaven in 2023

Eind 2023 verschafte de Waaslandhaven - volgens de enquête die we jaarlijks uitvoeren - werk aan 22.453 vte (voltijds equivalenten, directe tewerkstelling). 7.674 vte is tewerkgesteld in Zwijndrecht, 14.779 vte is aan het werk in Beveren. Inclusief contractors komt het cijfer op 25.035 mensen. De groep contractors beschouwen we als 'indirecte tewerkstelling'. Andere vormen van indirecte tewerkstelling zijn transporteurs, toeleveranciers, veiligheidsagenten, tuinonderhoud, catering,...

Voor de raming van de indirecte tewerkstelling in de haven van Antwerpen rekent de Nationale Bank van België (NBB) met een factor directe tewerkstelling x 1,26 (laatste beschikbare factor is voor balanscijfers 2020). Hiervan vertrekkend stijgt de geraamde totale tewerkstelling in de Waaslandhaven van 49.913 vte in 2022 naar 50.743 vte in 2023.

Directe tewerkstelling (vte) / Direct employment (FTE)

Waaslandhaven - trafiekcijfers zeevaart in 2023

Waaslandhaven: aantal zeeschepen in 2023.
Verhouding Scheldesteigers (linker-Scheldeoever) - linker-Scheldeoever achter de sluizen - Deurganckdok

Aantal_zeeschepen_aankomst_Waaslandhaven / Number of seagoing vessels (left bank of the Scheldt)

Waaslandhaven - trafiekcijfers binnenvaart in 2023

Waaslandhaven: binnenvaart in 2023.
Verhouding Scheldesteigers (linker-Scheldeoever) - linker-Scheldeoever achter de sluizen - Deurganckdok

Binnenvaart Linkeroever: haveninterne reizen (ton) / Left bank inland shipping: port internal traffic (tonnes)

Waaslandhaven - trafiekcijfers goederenverkeer in 2023

Evolutie maritieme trafiek LSO (miljoen ton) / Evolution of Maritime traffic in the left bank (million tonnes)

Goederen per dok (Waaslandhaven) / Goods per dock (left bank)

Goederen per soort (Waaslandhaven) / Goods per type (left bank)

Totaal goederen volume in ton (Waaslandhaven) / Total good by volume in tonnes (left bank)

Maritieme goederen (in ton) door sluizen linker-Scheldeoever en totaal / Maritime goods (in tonnes) via left bank locks and total

Zeegoederen volume per aard (Waaslandhaven) / Seagoing loods volume per type (left bank)

Procentueel verloop goederen per aard (Waaslandhaven) / Percentage of movement of good per type (left bank)

Verdeling maritieme trafiek vaargebied bestemming / Distribution of left bank maritime traffic to shipping area of destination

Verdeling maritieme trafiek vaargebied oorsprong / Distribution of left bank Maritime traffic to shipping area of origin

Trafiek Waaslandhaven per goederensoort (ton) / left bank: traffic per goods type (tonnes)

Maritieme trafiek Waaslandhaven volgens aard van de goederen (in ton) / left bank: maritime traffic according to type of goods (tonnes)

Natuur en economie verzoenen? Dat kan!

Economie Natuur

Verspreid over de Waaslandhaven ligt 272 hectare aan braakliggende terreinen ('restgronden') die een industriële bestemming hebben en al ontsloten zijn, en grotendeels toegewezen...

Lees meer…

Jaarverslag 2023: een jaar van 'Ja, maar'

Mobiliteit Milieu Economie Natuur Energie Communicatie Duurzaamheid Tewerkstelling

2023 was een jaar vol twijfels en nuances, een jaar van "Ja, maar", ook in de Waaslandhaven. De geopolitieke ontwikkelingen leven door tot in de maritieme trafiekcijfers; de Europese energieprijzen...

Lees meer…

Burenoverleg

Mobiliteit Milieu Economie

Het burenoverleg in de zone Ketenislaan - Molenweg - Geslecht -  Deurganckdok - Sint-Jansweg is momenteel het enige structurele burenoverleg voor bedrijven in de Waaslandhaven. Het is...

Lees meer…

Naar boven