Intro

De Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, of kortweg Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), staat sinds 1982 in voor het beheer en grondbeleid van de Waaslandhaven. De haven in het linkerscheldeoevergebied heeft een totale oppervlakte van 4.683 hectare. Hiervan wordt nu al ca. 2.500 hectare uitgebaat als bedrijventerrein. Dit levert uiteraard heel wat jobs op. Eind 2022 werkten er in de Waaslandhaven rechtstreeks 22.086 mensen (VTE). Door nieuwe bedrijfsinvesteringen stijgt dit aantal nog steeds.

Drie belangrijke pijlers

Maatschappij Linkerscheldeoever is bevoegd voor het grondbeleid in het havengebied op de linker-Scheldeoever. MLSO staat als enige in voor het verwerven van gronden ter ontwikkeling van de Waaslandhaven. Om haar doelstellingen te realiseren, beschikt MLSO over de mogelijkheid om terreinen en gebouwen aan te kopen. Denk maar aan de terreinen die verworven werden voor het recent in gebruik genomen Logistiek Park Waasland.

Het industrialisatiebeleid van de Waaslandhaven zit bij Port of Antwerp-Bruges en MLSO samen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de maritieme zone en de industriële zone, die de bevoegdheid is van MLSO. MLSO verleent hiertoe concessies. Dit houdt in dat MLSO onderhandelt met investeerders en de voorwaarden voor vestiging van bedrijven vaststelt. Zij bepaalt ook mee de voorwaarden betreffende de omgevingsvergunningen in de Waaslandhaven. 
Terreinen in de maritieme zone die MLSO verwerft en die bestemd zijn voor op- en overslag, draagt zij over aan Port of Antwerp-Bruges. 

MLSO staat ook in voor het uitstippelen van het subregionale beleid betreffende de verdere ontwikkeling van de Waaslandhaven. MLSO staat in voor de coördinatie van de diverse diensten die werken aan de uitbouw van het linkerscheldeoevergebied en behartigt de belangen van de Waaslandhaven bij de lokale en hogere overheden. MLSO adviseert onder meer over belangrijke thema's zoals milieu en mobiliteit.


Meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van MLSO vindt u terug onder historiek.

Logistiek Park Waasland - fase West / Waasland Logistics Park - West phase

Naar boven