Actueel in de haven

Droogte: wees extra voorzichtig in natuurgebieden!

25/05/2020

Met het mooie weer is de kans groot dat u in uw vrije tijd geniet van een wandeling in en rond de natuurgebieden in de Waaslandhaven. Door de aanhoudende droogte is er echter een verhoogd risico...

Lees meer…

Verslag Raad van Bestuur van 6 mei 2020 beschikbaar

25/05/2020

De besluitenlijst van de Raad van Bestuur van 6 mei 2020 is beschikbaar.Alle recente documenten van de voorbije vergaderingen zijn eveneens raadpleegbaar, u vindt ze hier.Heeft u een inhoudelijke...

Lees meer…

Herbestemming Fort Sint-Marie: gemeente Zwijndrecht en MLSO bundelen de krachten

21/05/2020

De plannen om Fort Sint-Marie nieuw leven in te blazen nemen steeds meer een concrete vorm aan. Na het opleveren van de haalbaarheidsstudie en de veiligheidsstudie die MLSO liet uitvoeren, is...

Lees meer…

Logigrid: Duurzaam energiebeheer in het Logistiek Park Waasland

20/05/2020

Terwijl het Logistiek Park Waasland - fase West zijn definitieve vorm krijgt, bekijkt MLSO samen met zijn concessionarissen hoe het Logistiek Park duurzaam beheerd kan worden, onder...

Lees meer…

Pak je woon-werkverkeer slim aan!

15/05/2020 Mobiliteit

Wil je de woon-werkfile vermijden? De Waaslandhaven is ook bereikbaar voor wie kiest voor de fiets, openbaar of collectief vervoer. De Pendelbus Haven van Antwerpen rijdt naar de...

Lees meer…

Ontwikkelingen in de haven

Inzetten op duurzaamheid

De haven van Antwerpen wil een voortrekkersrol opnemen inzake duurzaamheid. MLSO, het Havenbedrijf Antwerpen en Alfaport Voka zetten zich hier, tezamen met de ganse havengemeenschap, gezamenlijk...

Lees meer…

Havenland - 1001 x verwonderlijk

Havenland: dat is het havengebied Antwerpen met de haar omliggende gemeenten op de linker- en de rechteroever van de Schelde. Door het uitbouwen van het educatieve en recreatieve aanbod wil Havenland...

Lees meer…

operator

Tewerkstelling Waaslandhaven (2018)

  • 20.562 VTE directe tewerkstelling
  • 4.314 VTE contractors
  • 47.909 VTE totale tewerkstelling (direct + indirect)
MSC_isabella

Maritieme trafiek linker-Scheldeoever (2018)

  • 115.054.592 ton goederen
  • 99.066.274 ton in containers
  • 8.277.745 TEU
Waaslandhaven

Totale oppervlakte concessies + erfpachten MLSO (2018): 4.589.845 m2

  • 2.187.105 m(concessies)
  • 2.402.740 m2 (erfpacht)

Naar boven