Ecologische buffer Logistiek Park Waasland

Op 20 september 2018 ondertekende Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) tezamen met meer dan 100 andere bedrijven de Green Deal bedrijven en biodiversiteit van de Vlaamse overheid. Voor MLSO betekende dat concreet de opmaak van een beheers- en inrichtingsvisie voor de groenpartijen in en rond het Logistiek Park Waasland. Door een doordachte natuurlijke uitstraling te creëren werken we aan een innovatieve en toekomstgerichte omgeving voor iedereen die langs of door het Logistiek Park Waasland komt.

Diverse zones met telkens eigen functies

Samen met Natuurpunt werd in het kader van het project 'Antwerpse Haven Natuurlijker' een plan opgesteld om de buffers in en rond het Logistiek Park Waasland zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor diverse planten en dieren. In totaal gaat het om zo'n 29 ha groen, waarvan delen reeds gerealiseerd werden.

Het plan vertrekt vanuit drie uitgangspunten:

  • geschiedenis: voormalig landbouwgebruik;
  • huidige situatie: inventarisatie van de bestaande begroeiing;
  • potentieel van het gebied: op basis van indicatorsoorten zoals het fraai duizendguldenkruid

En het werd afgestemd op het gewenste eindbeeld. Er werden diverse zones gedefinieerd die elk hun eigen functie hebben (zoals buffering) en waar de inrichting op afgestemd is:

  1. zuidelijke zone langs E34: open beeld, wachtweide
  2. A+B: westelijke zone langs N451: visuele buffer met bomen, waarbij de reeds bestaande waterpartijen versterkt worden
  3. A+B: noordelijke zone kant Schoorhavenweg: open beeld
  4. oostelijke zone kant Paardenkerkhofstraat: versterken van de Noord-Zuidverbinding met onder andere rietuitbreiding
  5. centraal gelegen wadi, deels ingezaaid met een bloemenweide
  6. noordelijk deel Steentijdstraat: open ruimte
(c) MLSO

De centrale wadi waar je aangenaam kan wandelen of fietsen tussen het groen valt meteen op. Eind 2019 werd het westelijk deel ingezaaid met een mix van wilde, inheemse bloemen. Van in het voorjaar tot een stuk in het najaar kan je hier genieten van steeds wisselende bloemenweelde. De picknickbanken die tegenover het kunstwerk BAKEN geplaatst werden nodigen bovendien uit voor een rustpauze of lunch in het groen.

(c) MLSO
(c) MLSO
(c) MLSO

De buffers aan de oostelijke en westelijke zijde van het Logistiek Park Waasland krijgen een mix van lage en hogere beplanting, zodat er enerzijds een visuele buffer ontstaat tussen bijvoorbeeld de N451 en het Logistiek Park Waasland en anderzijds de bestaande waterlopen en de begroeiing errond versterkt worden.

voorbeeld van mogelijke uitwerking buffer met mix van lage en hogere beplanting


De diverse zones open ruimte hebben elk hun eigen functie. In de wachtweide langs de E34 rusten af en toe schapen die elders in de Waaslandhaven ingezet worden voor ecologisch bermbeheer. 

(c) MLSO

Waar de noordelijke zone (kant Schoorhavenweg) aansluit op de oostelijke buffer, komt er riet.

Al deze zones zullen maximaal toegankelijk gemaakt worden. We voorzien zelfs een loopparcours door de groene zones van het Logistiek Park Waasland.

Werken in het groen: niets dan voordelen!

MLSO doet dit niet alleen om de aanwezige planten en dieren te ondersteunen. Ook voor de medewerkers van de bedrijven en buurtbewoners is een groene omgeving voordelig. Wist je dat een groene (werk)omgeving resulteert in minder ziektedagen, minder stress en een betere gemoedstoestand? En een aangename middagwandeling of looptocht met collega's bevordert bovendien de teamgeest. Plan dus jouw pauze in de groene buffer binnenkort in!

Kunstwerk BAKEN

Bij de voorbereidingen voor de aanleg van het Logistiek Park Waasland enkele jaren geleden, bleek de site een van de belangrijkste steentijdvindplaatsen in Vlaanderen. Maar liefst 95 kg aan vuurstenen (onderdelen van) werktuigen werden gevonden. Het Logistiek Park Waasland bleek een verzamelplaats waar jager-verzamelaars uit verschillende gebieden gedurende een periode bijeen kwamen om materialen en kennis uit te wisselen. Klinkt bekend, niet? 
Om dat verleden permanent te verbinden met de huidige functie van het Logistiek Park Waasland werd het kunstwerk BAKEN van kunstenaars Lut Vandebos en Niko Vanstichel eind 2020 geplaatst. Loop er zeker eens langs als je in de buurt bent!

Hoe het kunstwerk tot stand kwam lees je hier.

BAKEN (c) MLSO

Loopparcours

In samenwerking met Sport Vlaanderen werken we een loopparcours uit door en langs de groene zones van het Logistiek Park Waasland. Het parcours zal wellicht aangelegd worden in de vorm van een bewegwijzerde Finse piste.

Vernieuwd boothuis opent de deuren tijdens Erfgoeddag

Natuur Communicatie

Op zondag 21 april, tijdens Erfgoeddag, opent het iconische boothuis aan de Grote Geule in Kieldrecht opnieuw de deuren. Samen met gemeente Beveren, de hulp van een 50-tal vrijwilligers, de...

Lees meer…

Natuur en economie verzoenen? Dat kan!

Economie Natuur

Verspreid over de Waaslandhaven ligt 272 hectare aan braakliggende terreinen ('restgronden') die een industriële bestemming hebben en al ontsloten zijn, en grotendeels toegewezen...

Lees meer…

Jaarverslag 2023: een jaar van 'Ja, maar'

Mobiliteit Milieu Economie Natuur Energie Communicatie Duurzaamheid Tewerkstelling

2023 was een jaar vol twijfels en nuances, een jaar van "Ja, maar", ook in de Waaslandhaven. De geopolitieke ontwikkelingen leven door tot in de maritieme trafiekcijfers; de Europese energieprijzen...

Lees meer…

Naar boven