Bedrijvennetwerken

Door de verschillende bedrijven in een bepaald gebied te verenigen, trachten we een aantal zaken zoals waterhuishouding, maaibeheer, maar ook interne mobiliteit en informatie-uitwisseling rond onder andere veiligheidsaspecten overkoepelend aan te pakken. Momenteel zijn er op twee plaatsen in de Waaslandhaven bedrijvennetwerken operationeel of in opstartfase. MLSO streeft er naar om in de toekomst ook voor andere gebieden in de Waaslandhaven een dergelijk bedrijvennetwerk te faciliteren of zelf mee uit te bouwen.


Bedrijventerreinmanagement Logistiek Park Waasland

Mobiliteit Milieu Economie

Voor het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland werd in 2017 gestart met bedrijventerreinmanagement (BTM). De deelname aan bedrijventerreinmanagement is een van de voorwaarden om een...

Lees meer…

Burenoverleg

Mobiliteit Milieu Economie

Het burenoverleg in de zone Ketenislaan - Molenweg - Geslecht -  Deurganckdok - Sint-Jansweg is momenteel het enige structurele burenoverleg voor bedrijven in de Waaslandhaven. Het is...

Lees meer…

Naar boven