Extra bufferdijk op komst!

Het gemeentebestuur van Beveren en het Vlaamse Gewest zijn het na eens geworden over de aanleg van een speciale bufferdijk die de poldergemeenten Verrebroek en Kieldrecht beter moet beschermen tegen de overlast van de haven.

Bedoeling is om op de bestaande dijk die evenwijdig loopt met de Hoogschoorweg en Blikken, een extra bufferdijk aan te leggen van Drijdijk tot Putten, dit over een afstand van ruim drie kilometer.
De dijk zal worden beplant met drie rijen grauwe abeel, een snelgroeiende populierensoort. Langs de bufferdijk zal ook een wandelpad worden ingericht. Daarnaast zullen de huidige populieren op Drijdijk gefaseerd worden vervangen door lagere knotwilgen. Er zijn ook extra maatregelen voorzien om het ecosysteem van de natuurgebieden Drijdijk en Putten te versterken.

Burenoverleg

Mobiliteit Milieu Economie

Het burenoverleg in de zone Ketenislaan - Molenweg - Geslecht -  Deurganckdok - Sint-Jansweg is momenteel het enige structurele burenoverleg voor bedrijven in de Waaslandhaven. Het is...

Lees meer…

Ecluse

Milieu Economie Energie Duurzaamheid

Stoomnetwerk ECLUSE is sinds maart 2019 operationeel in de Waaslandhaven. Het is het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen. ECLUSE is een samenwerking tussen...

Lees meer…

Directe tewerkstelling in de Waaslandhaven groeit in 2018 met 4,1%

Mobiliteit Milieu Economie Natuur Energie Communicatie Duurzaamheid

Op 13 juni stelde MLSO haar jaarverslag 2018 voor. De Waaslandhaven kan opnieuw opvallende cijfers voorleggen. Zo steeg de directe tewerkstelling met 4,1% tot 20.562 VTE. Ook de...

Lees meer…

Naar boven