Extra bufferdijk op komst!

Het gemeentebestuur van Beveren en het Vlaamse Gewest zijn het na eens geworden over de aanleg van een speciale bufferdijk die de poldergemeenten Verrebroek en Kieldrecht beter moet beschermen tegen de overlast van de haven.

Bedoeling is om op de bestaande dijk die evenwijdig loopt met de Hoogschoorweg en Blikken, een extra bufferdijk aan te leggen van Drijdijk tot Putten, dit over een afstand van ruim drie kilometer.
De dijk zal worden beplant met drie rijen grauwe abeel, een snelgroeiende populierensoort. Langs de bufferdijk zal ook een wandelpad worden ingericht. Daarnaast zullen de huidige populieren op Drijdijk gefaseerd worden vervangen door lagere knotwilgen. Er zijn ook extra maatregelen voorzien om het ecosysteem van de natuurgebieden Drijdijk en Putten te versterken.

Veilige oversteekplaatsen voor de rugstreeppad

Natuur

Een van de belangrijke diersoorten in de Waaslandhaven is de rugstreeppad. Deze kikker is typisch voor zandige streken en is te herkennen aan een geelachtige lengtestreep op het midden van de rug. De...

Lees meer…

Burenoverleg

Mobiliteit Milieu Economie

Het burenoverleg in de zone Ketenislaan - Molenweg - Geslecht -  Deurganckdok - Sint-Jansweg is momenteel het enige structurele burenoverleg voor bedrijven in de Waaslandhaven. Het is...

Lees meer…

Ecluse

Milieu Economie Energie Duurzaamheid

Stoomnetwerk ECLUSE is sinds maart 2019 operationeel in de Waaslandhaven. Het is het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen. ECLUSE is een samenwerking tussen...

Lees meer…

Naar boven