Extra bufferdijk op komst!

Het gemeentebestuur van Beveren en het Vlaamse Gewest zijn het na eens geworden over de aanleg van een speciale bufferdijk die de poldergemeenten Verrebroek en Kieldrecht beter moet beschermen tegen de overlast van de haven.

Bedoeling is om op de bestaande dijk die evenwijdig loopt met de Hoogschoorweg en Blikken, een extra bufferdijk aan te leggen van Drijdijk tot Putten, dit over een afstand van ruim drie kilometer.
De dijk zal worden beplant met drie rijen grauwe abeel, een snelgroeiende populierensoort. Langs de bufferdijk zal ook een wandelpad worden ingericht. Daarnaast zullen de huidige populieren op Drijdijk gefaseerd worden vervangen door lagere knotwilgen. Er zijn ook extra maatregelen voorzien om het ecosysteem van de natuurgebieden Drijdijk en Putten te versterken.

Geleidingswanden helpen rugstreeppad veilig migreren

Natuur

De Waaslandhaven herbergt heel wat diersoorten, waaronder de rugstreeppad. Actieve beestjes, die graag van poel naar poel trekken. Zéker de jonge of mannelijke exemplaren. In drukke gebieden is dat...

Lees meer…

Ecluse

Milieu Economie Energie Duurzaamheid

Stoomnetwerk ECLUSE is sinds maart 2019 operationeel in de Waaslandhaven. Het is het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen. ECLUSE is een samenwerking tussen...

Lees meer…

Green Deal: meer innovatieve, toekomstgerichte bedrijfssites met oog voor een natuurlijke inrichting

Milieu

Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven en organisaties heel wat voordelen opleveren. Het is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je werknemers, klanten en waarom ook niet: je imago....

Lees meer…

Naar boven