Extra bufferdijk op komst!

Het gemeentebestuur van Beveren en het Vlaamse Gewest zijn het na eens geworden over de aanleg van een speciale bufferdijk die de poldergemeenten Verrebroek en Kieldrecht beter moet beschermen tegen de overlast van de haven.

Bedoeling is om op de bestaande dijk die evenwijdig loopt met de Hoogschoorweg en Blikken, een extra bufferdijk aan te leggen van Drijdijk tot Putten, dit over een afstand van ruim drie kilometer.
De dijk zal worden beplant met drie rijen grauwe abeel, een snelgroeiende populierensoort. Langs de bufferdijk zal ook een wandelpad worden ingericht. Daarnaast zullen de huidige populieren op Drijdijk gefaseerd worden vervangen door lagere knotwilgen. Er zijn ook extra maatregelen voorzien om het ecosysteem van de natuurgebieden Drijdijk en Putten te versterken.

Linkeroever jachtgebied voor vleermuizen

Milieu

Naast het uitgestrekt haven- en industriegebied, zijn er op de linker-Scheldeoever ook speciale beschermingszones voorzien die gericht zijn op het behoud van de natuurlijke habitats (plaatsen waar...

Lees meer…

Green Deal: meer innovatieve, toekomstgerichte bedrijfssites met oog voor een natuurlijke inrichting

Milieu

Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven en organisaties heel wat voordelen opleveren. Het is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je werknemers, klanten en waarom ook niet: je imago....

Lees meer…

Burenoverleg

Mobiliteit Milieu Economie

Het burenoverleg in de zone Ketenislaan - Molenweg - Geslecht -  Deurganckdok - Sint-Jansweg is momenteel het enige structurele burenoverleg voor bedrijven in de Waaslandhaven. Het is...

Lees meer…

Naar boven