Grondwaterkerend scherm helpt groenknolorchis

15/03/2022 Natuur

Wist je dat de Waaslandhaven een van de weinige plaatsen in Vlaanderen is waar de groenknolorchis - een van Europa's meest zeldzame orchideeën - groeit? Het plantje stelt heel hoge eisen aan haar omgeving, en dan vooral in verband met grondwater. Door de combinatie van werken die een effect hadden op het grondwater en enkele extreem droge jaren was de groenknolorchis (bijna) volledig verdwenen. Tot vorig jaar.

Door de voor de groenknolorchis gunstige omstandigheden telde Natuurpunt in 2021 terug bloeiende planten. Om die positieve evolutie alle kansen te geven, ook wanneer er opnieuw periodes van droogte aanbreken, bekeken we samen met het Agentschap Natuur en Bos (Vlaamse overheid), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (eveneens Vlaamse overheid) en Natuurpunt hoe we de omstandigheden voor de groenknolorchis konden verbeteren.

Na een reeks voorbereidende werken startte de aannemer gisteren daarom met de aanleg van een ondergronds grondwaterkerend scherm. Zo hopen we vanaf de zomer op nog meer bloeiende plantjes.

Groenknolorchis (c) MLSO

Voorbereiding plaatsing grondwaterkerend scherm (c) MLSO

Voorbereidende werken grondwaterkerend scherm (c) MLSO

Machine die de folie in de grond zal plaatsen (c) MLSO
Rol met folie. De folie wordt tot 5m diep in de grond geplaatst (c) MLSO

Plaatsen van de folie (c) MLSO

Groene rand rond Logistiek Park Waasland, 40 jaar Advario Gas Terminal, werken aan hoogspanningslijnen

Economie Natuur Communicatie

Woon je in de omgeving van de Waaslandhaven? Hou dan deze week je brievenbus in de gaten: de nieuwe Halo komt eraan! Zin om Halo nu al te ontdekken of woon je wat verder weg? Hier vind je...

Lees meer…

Natuur in en rond de Waaslandhaven: het ecologisch infrastructuurnetwerk

Natuur

Het havengebied is een complex gebied. Door de ligging aan de Schelde en door de opgespoten terreinen is het havengebied ook de thuishaven van een groot aantal vogelsoorten, planten en andere dieren....

Lees meer…

Ecologische buffer Logistiek Park Waasland

Natuur

Op 20 september 2018 ondertekende Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) tezamen met meer dan 100 andere bedrijven de Green Deal bedrijven en biodiversiteit van de Vlaamse overheid. Voor MLSO...

Lees meer…

Naar boven