Grondwaterkerend scherm helpt groenknolorchis

15/03/2022 Natuur

Wist je dat de Waaslandhaven een van de weinige plaatsen in Vlaanderen is waar de groenknolorchis - een van Europa's meest zeldzame orchideeën - groeit?Het plantje stelt heel hoge eisen aan haar omgeving, en dan vooral in verband met grondwater. Door de combinatie van werken die een effect hadden op het grondwater en enkele extreem droge jaren was de groenknolorchis (bijna) volledig verdwenen. Tot vorig jaar.

Door de voor de groenknolorchis gunstige omstandigheden telde Natuurpunt in 2021 terug bloeiende planten. Om die positieve evolutie alle kansen te geven, ook wanneer er opnieuw periodes van droogte aanbreken, bekeken we samen met het Agentschap Natuur en Bos (Vlaamse overheid), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (eveneens Vlaamse overheid) en Natuurpunt hoe we de omstandigheden voor de groenknolorchis konden verbeteren.

Na een reeks voorbereidende werken startte de aannemer gisteren daarom met de aanleg van een ondergronds grondwaterkerend scherm. Zo hopen we vanaf de zomer op nog meer bloeiende plantjes.

Groenknolorchis (c) MLSO

Voorbereiding plaatsing grondwaterkerend scherm (c) MLSO

Voorbereidende werken grondwaterkerend scherm (c) MLSO

Machine die de folie in de grond zal plaatsen (c) MLSO
Rol met folie. De folie wordt tot 5m diep in de grond geplaatst (c) MLSO

Plaatsen van de folie (c) MLSO

Verbond Linkerscheldeoever: samen naar een toekomst voor haven én omgeving

Economie Natuur Communicatie

Met het Verbond Linkerscheldeoever is er een globaal akkoord over havenontwikkeling, wonen, landbouw, natuur en erfgoed op de linker-Scheldeoever. Als gevolg hiervan zullen ook de procedures bij de...

Lees meer…

Ecologisch beheer dijken

Natuur

In het Hedwige-Prosperproject in het Grenspark Groot Saeftinghe wordt volop gewerkt aan een nieuw slikken- en schorrengebied. Ontdek hier hoe aan ecologisch beheer van de dijken gedaan wordt....

Lees meer…

Naar boven