Grondwaterkerend scherm helpt groenknolorchis

15/03/2022 Natuur

Wist je dat de Waaslandhaven een van de weinige plaatsen in Vlaanderen is waar de groenknolorchis - een van Europa's meest zeldzame orchideeën - groeit? Het plantje stelt heel hoge eisen aan haar omgeving, en dan vooral in verband met grondwater. Door de combinatie van werken die een effect hadden op het grondwater en enkele extreem droge jaren was de groenknolorchis (bijna) volledig verdwenen. Tot vorig jaar.

Door de voor de groenknolorchis gunstige omstandigheden telde Natuurpunt in 2021 terug bloeiende planten. Om die positieve evolutie alle kansen te geven, ook wanneer er opnieuw periodes van droogte aanbreken, bekeken we samen met het Agentschap Natuur en Bos (Vlaamse overheid), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (eveneens Vlaamse overheid) en Natuurpunt hoe we de omstandigheden voor de groenknolorchis konden verbeteren.

Na een reeks voorbereidende werken startte de aannemer gisteren daarom met de aanleg van een ondergronds grondwaterkerend scherm. Zo hopen we vanaf de zomer op nog meer bloeiende plantjes.

Groenknolorchis (c) MLSO

Voorbereiding plaatsing grondwaterkerend scherm (c) MLSO

Voorbereidende werken grondwaterkerend scherm (c) MLSO

Machine die de folie in de grond zal plaatsen (c) MLSO
Rol met folie. De folie wordt tot 5m diep in de grond geplaatst (c) MLSO

Plaatsen van de folie (c) MLSO

Publieke inspraak over het plan-MER voor inname van restgronden linker-Scheldeoever

Natuur Communicatie

Verspreid over de linker-Scheldeoever in de haven van Antwerpen liggen nog diverse braakliggende terreinen ('restgronden') die al ontsloten zijn en grotendeels toegewezen aan bedrijven in de haven. In...

Lees meer…

Ontdek op 12 maart al wandelend het natuurbeheerplan Hedwige-Prosper

Natuur Communicatie

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het natuurbeheerplan voor het nieuwe natuurgebied Hedwige-Prosper. Wil je er meer over weten? Neem dan deel aan de infowandeling van de Beheercommissie...

Lees meer…

Nieuw soortenbeschermingsprogramma 2022-2027

Natuur

Samen met Port of Antwerp-Bruges zet Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) in op het verhogen van de biodiversiteit in het havengebied. Via het soortenbeschermingsprogramma Antwerpse haven wordt...

Lees meer…

Naar boven