Grondwaterkerend scherm helpt groenknolorchis

15/03/2022 Natuur

Wist je dat de Waaslandhaven een van de weinige plaatsen in Vlaanderen is waar de groenknolorchis - een van Europa's meest zeldzame orchideeën - groeit? Het plantje stelt heel hoge eisen aan haar omgeving, en dan vooral in verband met grondwater. Door de combinatie van werken die een effect hadden op het grondwater en enkele extreem droge jaren was de groenknolorchis (bijna) volledig verdwenen. Tot vorig jaar.

Door de voor de groenknolorchis gunstige omstandigheden telde Natuurpunt in 2021 terug bloeiende planten. Om die positieve evolutie alle kansen te geven, ook wanneer er opnieuw periodes van droogte aanbreken, bekeken we samen met het Agentschap Natuur en Bos (Vlaamse overheid), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (eveneens Vlaamse overheid) en Natuurpunt hoe we de omstandigheden voor de groenknolorchis konden verbeteren.

Na een reeks voorbereidende werken startte de aannemer gisteren daarom met de aanleg van een ondergronds grondwaterkerend scherm. Zo hopen we vanaf de zomer op nog meer bloeiende plantjes.

Groenknolorchis (c) MLSO

Voorbereiding plaatsing grondwaterkerend scherm (c) MLSO

Voorbereidende werken grondwaterkerend scherm (c) MLSO

Machine die de folie in de grond zal plaatsen (c) MLSO
Rol met folie. De folie wordt tot 5m diep in de grond geplaatst (c) MLSO

Plaatsen van de folie (c) MLSO

Insectenhotels vervolledigen vernieuwde MLSO-tuin

Natuur Communicatie

Begin 2022 werden de groenpartijen rondom het MLSO-kantoor heringericht met insectvriendelijke bloemen en planten. Ondertussen groeit de aanplant volop en zijn er her en der al bloempjes...

Lees meer…

Ecologische buffer Logistiek Park Waasland

Natuur

Op 20 september 2018 ondertekende Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) tezamen met meer dan 100 andere bedrijven de Green Deal bedrijven en biodiversiteit van de Vlaamse overheid. Voor MLSO...

Lees meer…

Nieuw soortenbeschermingsprogramma 2022-2027

Natuur

Samen met Port of Antwerp-Bruges zet Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) in op het verhogen van de biodiversiteit in het havengebied. Via het soortenbeschermingsprogramma Antwerpse haven wordt...

Lees meer…

Naar boven