Haandorp-rotonde: een veilige plaats voor de rugstreeppad

19/03/2021 Natuur

Eén van de vele diersoorten die je in de Waaslandhaven tegenkomt, is de rugstreeppad. Actieve beestjes, die graag van poel naar poel trekken. Zeker de jonge of mannelijke exemplaren. In drukke gebieden is dat niet altijd zonder gevaar. Wie via de Haandorp-rotonde naar de Waaslandhaven fietst, heeft het al gezien: aan weerszijden van het fietspad zijn de voorbije jaren allerlei ingrepen gebeurd om een veilige omgeving voor (onder andere) de rugstreeppad te creëren. Naast de poel in het midden, werden recent ook geleidingswanden aangebracht, zodat de diertjes automatisch naar de juiste route geleid worden.

Vanaf nu toont een infobord je welke acties we er samen met het Havenbedrijf Antwerpen en Natuurpunt Waasland ondernemen. 

(c) Port of Antwerp

Geleidingswanden helpen rugstreeppad veilig migreren

Natuur

De Waaslandhaven herbergt heel wat diersoorten, waaronder de rugstreeppad. Actieve beestjes, die graag van poel naar poel trekken. Zéker de jonge of mannelijke exemplaren. In drukke gebieden is dat...

Lees meer…

Tijdelijke broedeilanden groot succes

Natuur

In het kader van het Sigmaplan wordt de Hedwige-Prosperpolder de komende jaren omgevormd tot getijdennatuur. Het gebied is nu echter al een van de weinige geschikte broedplaatsen voor de...

Lees meer…

Logistiek Park Waasland: eerste realisaties in het kader van Green Deal Bedrijven en biodiversiteit

Natuur

Wie deze zomer door het Logistiek Park Waasland fietste heeft ze wellicht gezien: de bloemenweide langs het fietspad. Afgelopen najaar werd ze voor het eerst ingezaaid, en in het voorjaar volgde...

Lees meer…

Naar boven