Handige checklist maatregelen COVID-19 virus beschikbaar

31/03/2020

In het kader van de afremming van de verspreiding van het COVID-19 virus werkte de overheid heel wat maatregelen uit. Wilt u als bedrijf checken of u in orde bent? Dat kan! De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceerde een handige checklist op haar website. Deze kunt u eenvoudig overlopen met uw interne preventieadviseur of met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

Naar boven