Haven & Hinter: het juiste bedrijf op de juiste locatie

04/03/2020

Vandaag gaven MLSO, Port of Antwerp, Vlaio, De Vlaamse Waterweg, Interwaas, POM Antwerpen, POM Oost-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen en provincie Antwerpen het startschot voor het project 'Haven en Hinter'. Met dit project gaan we op zoek naar de optimale benutting van industriële en logistieke zones en een betere afstemming van het uitgifte- en allocatiebeleid in het Waasland, maar ook in de regio Antwerpen, Vlaams Brabant en de Kempen.

De hoeveelheid beschikbare terreinen wordt immers steeds schaarser. De verschillende partners zullen daarom samenwerken om het aanbod van de beschikbare oppervlakte voor economische ontwikkeling inzichtelijk te maken en tegelijkertijd de vraag naar bedrijfsruimte te analyseren.

Naar boven