MLSO investeert bijna 1,4 miljoen euro in betere ontsluiting Fort Liefkenshoek

25/03/2022

Eind 2021 besliste de Raad van Bestuur om in 2022 2,5 miljoen euro te voorzien voor de (co)financiering van maatschappelijke projecten die een link hebben met de ontwikkeling van de Waaslandhaven en/of bijdragen aan het draagvlak voor de haven. Eén van de eerste projecten dat kan rekenen op de steun van MLSO is een betere ontsluiting van Fort Liefkenshoek. MLSO investeert hierin maar liefst 1.382.168 euro.

Fort Liefkenshoek ligt in het hart van de Waaslandhaven én vlak naast de Schelde. Door de aanwezigheid van een halte van DeWaterbus neemt het fort automatisch en steeds meer de rol van onthaalpoort voor de Waaslandhaven en omgeving op. En al helemaal met de komst van het nieuwe horecapunt, dat onlangs opende. De aanleg van een nieuwe parking, een voetgangersbrug die ook als tweede noodontsluiting dienst doet en het herstel van het historisch profiel van de buitenomwalling drongen zich op. Een omvangrijk project, maar wel eentje met een rechtstreekse impact op de omgeving. - Boudewijn Vlegels, voorzitter MLSO.

Het project voor een betere ontsluiting van Fort Liefkenshoek werd enkele jaren geleden opgestart en vormt het sluitstuk van een heel traject waarbij de volledige site onder handen genomen werd. In het kader van het Sigmaplan legde de Vlaamse Waterweg de dijk opnieuw aan. In 2018 werd de halte voor DeWaterbus aangelegd door Havenbedrijf Antwerpen en De Vlaamse Waterweg. En het nieuwe horecapunt dat onlangs opende werd gefinancierd door gemeente Beveren. Met de steun van MLSO kan nu ook het laatste onderdeel uitgevoerd worden. 

Omdat de omgevingsvergunning voor het project reeds bekomen werd, zullen de werken nog dit najaar effectief kunnen starten. Ze zullen in twee fasen verlopen: als eerste wordt de buitenomwalling aangepakt, daarna volgen de voetgangersbrug en de aanleg van de nieuwe parking. In juni 2023 moet alles klaar zijn.

Vooral met de aanleg van de nieuwe parking verbetert de situatie niet alleen voor de bezoekers van Fort Liefkenshoek, maar ook voor heel wat mensen die er DeWaterbus-halte gebruiken voor hun woon-werkverkeer. - Boudewijn Vlegels, voorzitter MLSO.

Samenwerking met partners centraal

Maatschappelijke projecten die in aanmerking wensen te komen voor een eenmalige projectsubsidie van MLSO, moeten aan een aantal criteria voldoen. Zo moeten ze niet alleen een duurzaam karakter hebben, maar moeten ze ook een link hebben met de ontwikkeling van de Waaslandhaven en/of bijdragen aan de draagkracht voor de haven. Daarnaast moeten de projecten een blijvende impact hebben en liefst ook verdere lokale ontwikkelingen stimuleren. Het gaat om overheidsprojecten waarbij maximaal ingezet wordt op cofinanciering, zodat een ruime betrokkenheid en draagvlak bij diverse partners gegarandeerd is.

Naast het project rond de betere ontsluiting van Fort Liefkenshoek, ondersteunt MLSO ook de realisatie van een aanlegsteiger voor DeWaterbus te Burcht (660.000 euro) en de realisatie van een afrastering in het Schor Ouden Doel waardoor schapen voor ecologisch bermbeheer ingezet kunnen worden (5.500 euro).

Naar boven