MLSO ondersteunt pilootproject schapenbegrazing Schor Ouden Doel

Eén van de eerste projecten die Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) ondersteunt met het jaarlijks budget van 2,5 miljoen euro voor maatschappelijke projecten, is een project van Natuurpunt Waasland. In het kader van ecologisch bermbeheer in het Schor Ouden Doel worden opnieuw schapen ingezet om de typische schorrenfauna en -flora alle kansen te geven. Natuurpunt Waasland werk hiervoor samen met lokale landbouwer Alexander Cerpentier. De voorbije weken werd het voswerend schapenraster geplaatst en arriveerden de schapen.

Het hele project past in de ontwikkeling van de natuurkern van Grenspark Groot Saeftinghe, maar knoopt ook aan met het verleden. De slikken en schorren langs de Schelde werden doorheen de jaren immers steeds begraasd door koeien en schapen. Door dijkophoging in het kader van het Sigmaplan was dijkbegrazing lange tijd niet mogelijk omwille van het ontbreken van hoogwatervluchtplaatsen. Daardoor verdrongen riet en andere planten de typische schorrenplanten. Ondertussen werd dijkbegrazing opnieuw mogelijk gemaakt voor runderen. Maar om de verruiging van het gebied verder tegen te gaan, wordt schapenbegrazing ingezet.

Voor dit pilootproject werkt Natuurpunt Waasland samen met Alexander Cerpentier, een lokale landbouwer die via natuurbegrazing het 'pré salé lam' terug wil lanceren als streekproduct. Natuurpunt werkt daarnaast ook samen met De Vlaamse Waterweg voor de inrichting van een hoogwatervluchtplaats voor de schapen. Een win-win voor natuur en landbouw.

Van links naar rechts: Pieter Jan Meire (coördinator Grenspark Groot Saeftinghe), Johan Baetens (Natuurpunt Waasland), Boudewijn Vlegels (voorzitter MLSO), Alexander Cerpentier (landbouwer) en Kris Peeters (Natuurpunt Waasland)
Een 60-tal schapen van landbouwer Alexander Cerpentier grazen momenteel in het Schor Ouden Doel

Ecologische buffer Logistiek Park Waasland

Natuur

Op 20 september 2018 ondertekende Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) tezamen met meer dan 100 andere bedrijven de Green Deal bedrijven en biodiversiteit van de Vlaamse overheid. Voor MLSO...

Lees meer…

Wint jouw bedrijf de Sustainable Port Award 2023?

Communicatie Duurzaamheid

In 2023 reiken Port of Antwerp-Bruges, Alfaport Voka, Apzi-Voka en Maatschappij Linkerscheldeoever de Sustainable Port Award uit. Met die award bekronen we een duurzaam project in het...

Lees meer…

Inzetten op duurzaamheid

Duurzaamheid

De haven van Antwerpen wil een voortrekkersrol opnemen inzake duurzaamheid. MLSO, Port of Antwerp-Bruges en Alfaport Voka zetten zich hier, tezamen met de ganse havengemeenschap, gezamenlijk...

Lees meer…

Naar boven