MLSO ondersteunt pilootproject schapenbegrazing Schor Ouden Doel

Eén van de eerste projecten die Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) ondersteunt met het jaarlijks budget van 2,5 miljoen euro voor maatschappelijke projecten, is een project van Natuurpunt Waasland. In het kader van ecologisch bermbeheer in het Schor Ouden Doel worden opnieuw schapen ingezet om de typische schorrenfauna en -flora alle kansen te geven. Natuurpunt Waasland werk hiervoor samen met lokale landbouwer Alexander Cerpentier. De voorbije weken werd het voswerend schapenraster geplaatst en arriveerden de schapen.

Het hele project past in de ontwikkeling van de natuurkern van Grenspark Groot Saeftinghe, maar knoopt ook aan met het verleden. De slikken en schorren langs de Schelde werden doorheen de jaren immers steeds begraasd door koeien en schapen. Door dijkophoging in het kader van het Sigmaplan was dijkbegrazing lange tijd niet mogelijk omwille van het ontbreken van hoogwatervluchtplaatsen. Daardoor verdrongen riet en andere planten de typische schorrenplanten. Ondertussen werd dijkbegrazing opnieuw mogelijk gemaakt voor runderen. Maar om de verruiging van het gebied verder tegen te gaan, wordt schapenbegrazing ingezet.

Voor dit pilootproject werkt Natuurpunt Waasland samen met Alexander Cerpentier, een lokale landbouwer die via natuurbegrazing het 'pré salé lam' terug wil lanceren als streekproduct. Natuurpunt werkt daarnaast ook samen met De Vlaamse Waterweg voor de inrichting van een hoogwatervluchtplaats voor de schapen. Een win-win voor natuur en landbouw.

Van links naar rechts: Pieter Jan Meire (coördinator Grenspark Groot Saeftinghe), Johan Baetens (Natuurpunt Waasland), Boudewijn Vlegels (voorzitter MLSO), Alexander Cerpentier (landbouwer) en Kris Peeters (Natuurpunt Waasland)
Een 60-tal schapen van landbouwer Alexander Cerpentier grazen momenteel in het Schor Ouden Doel

Natuur in en rond de Waaslandhaven: het ecologisch infrastructuurnetwerk

Natuur

Het havengebied is een complex gebied. Door de ligging aan de Schelde en door de opgespoten terreinen is het havengebied ook de thuishaven van een groot aantal vogelsoorten, planten en andere dieren....

Lees meer…

Duurzaamheidswetgeving: schrijf nu in voor de studiedag rond CSRD, CSDDD, EU Taxonomy op 27 september

Communicatie Duurzaamheid

Heb je als bedrijf in de Waaslandhaven nog vragen rond CSRD, CSDDD of EU taxonomie? Port of Antwerp-Bruges, Alfaport Voka, APZI Voka en Maatschappij Linkerscheldeoever organiseren op vrijdag 27...

Lees meer…

Jaarverslag 2023: een jaar van 'Ja, maar'

Mobiliteit Milieu Economie Natuur Energie Communicatie Duurzaamheid Tewerkstelling

2023 was een jaar vol twijfels en nuances, een jaar van "Ja, maar", ook in de Waaslandhaven. De geopolitieke ontwikkelingen leven door tot in de maritieme trafiekcijfers; de Europese energieprijzen...

Lees meer…

Naar boven