Mooie cijfers voor de Waaslandhaven ondanks moeilijk jaar

10/06/2021

De Waaslandhaven, als deel van de haven van Antwerpen, bleek in 2020 meer dan ooit hét speerpunt in de Vlaamse economie. Ondanks de vele beperkende maatregelen waarmee de bedrijven dienden rekening te houden, bleef de haven van Antwerpen operationeel. En dat vertaalde zich onder andere op het vlak van tewerkstelling opnieuw in een record voor de Waaslandhaven. 

Met 21.031 directe werknemers noteert de Waaslandhaven voor het tiende jaar op rij een recordtewerkstelling. In het Beverse deel van de Waaslandhaven nam de tewerkstelling zelfs met 4% toe tegenover 2019. Ook het aantal grensarbeiders dat als vaste werknemer in de Waaslandhaven tewerkgesteld is, stijgt verder. Toch waren ook in de haven van Antwerpen de gevolgen van de COVID-19-crisis voelbaar. De Waaslandhaven kende een daling in de maritieme trafiek van 0,7%.

"Toch is er een sector die er op vooruit ging. Veruit de meeste goederen die in de Waaslandhaven passeerden, deden dat in containers: maar liefst 88% of 103.827.046 ton. En daarmee ligt het aandeel containers in het totale goederenverkeer van de Waaslandhaven nog steeds veel hoger dan de 60% voor de totale haven van Antwerpen. Ondertussen speelt maar liefst driekwart van de containertrafiek van de haven van Antwerpen zich op de linker-Scheldeoever af. Deze cijfers tonen het eens te meer aan: de haven blijft een zeer belangrijk speerpunt in de Vlaamse economie. ook in moeilijke omstandigheden. En daarmee is meteen de noodzaak van het Complex Project 'Realisatie van Extra Containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen' duidelijk." - Boudewijn Vlegels, voorzitter Raad van Bestuur

Projecten zoals Logigrid, waarbij onderzocht wordt hoe logistieke bedrijven optimaal kunnen samenwerken rond energie, of de uitbreiding van het windturbinepark van Wind aan de Stroom en de opmaak van beheerplannen voor tijdelijke en permanente natuurgebieden tonen aan hoezeer economische bedrijvigheid en duurzaamheid hand in hand gaan voor MLSO.

Dit alles en nog veel meer ontdek je hieronder in het interactieve jaarverslag van MLSO:

Naar boven