Nieuwe broedplekken voor de oeverzwaluw in de Waaslandhaven

07/05/2020 Natuur

Oeverzwaluwen nesten, zoals de naam het aangeeft, in steile rivieroevers. Normaal gezien komen dat soort oevers voor aan meanderende rivieren. Maar omdat zowat al onze rivieren gedwongen worden in hun nauwe bedding, zonder dat ze zich natuurlijk door het landschap verleggen, zijn dergelijke oevers uitzonderlijk. Daarom moeten we ervoor zorgen dat oeverzwaluwen een andere plaats hebben waar ze hun nest in een steile zandige wand kunnen maken.

foto: Simon Van Vossel (Kreekhoftuinen)

Op een aantal plaatsen in de Waaslandhaven liggen bergen zand te wachten op een andere bestemming. In tussentijd zorgen we er voor dat deze hopen zand kunnen dienen als nestplaats voor oeverzwaluwen. In samenwerking met het Natuurpunt en het Havenbedrijf Antwerpen zorgen we ervoor dat de wanden of een deel van de wanden in het voorjaar steil gemaakt worden. Ook dit jaar zijn er nestmogelijkheden voor oeverzwaluwen in de buurt van het Logistiek Park Waasland en het Doeldok. Op beide plaatsen zijn er geschikte zandbergen en water in de buurt. Aan het Logistiek Park Waasland is er ook een bescherming geplaatst tegen ongewenste betreding of vernieling van de nesten.

We hopen natuurlijk dat het een goed jaar wordt voor de oeverzwaluwen en dat iedereen deze zomer kan genieten van het vrolijk gekwetter van de diertjes. 

Veilige oversteekplaatsen voor de rugstreeppad

Natuur

Een van de belangrijke diersoorten in de Waaslandhaven is de rugstreeppad. Deze kikker is typisch voor zandige streken en is te herkennen aan een geelachtige lengtestreep op het midden van de rug. De...

Lees meer…

Tijdelijke broedeilanden groot succes

Natuur

In het kader van het Sigmaplan wordt de Hedwige-Prosperpolder de komende jaren omgevormd tot getijdennatuur. Het gebied is nu echter al een van de weinige geschikte broedplaatsen voor de...

Lees meer…

De Waaslandhaven groeit opnieuw - maar hoe lang nog?

Mobiliteit Economie Natuur Energie Communicatie Duurzaamheid

2019 was een goed jaar voor de Waaslandhaven, als deel van de haven van Antwerpen, en voor Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Voor het zevende jaar op rij kende de haven van Antwerpen immers...

Lees meer…

Naar boven