Openbaar onderzoek voor inname van restgronden linker-Scheldeoever afgerond

Verspreid over de linker-Scheldeoever in de haven van Antwerpen liggen nog diverse braakliggende terreinen ('restgronden') die al ontsloten zijn en grotendeels toegewezen aan bedrijven in de haven. In lijn met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen willen Port of Antwerp-Bruges en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) deze restgronden beschikbaar maken voor gebruik zodat de aanwezige bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen.

Omdat de Waaslandhaven overlapt met een Vogelrichtlijngebied, moet een programma worden doorlopen. Port of Antwerp-Bruges en MLSO hebben daarom via een plan-Milieueffectenrapport (plan-MER) op strategisch niveau de nodige informatie verzameld om tot een onderbouwde beslissing te komen. Via dit plan-MER willen de organisaties ook alle belanghebbenden informeren. Het kennisgevingsdocument van dit plan-MER op strategisch niveau is in september 2022 reeds in openbaar onderzoek gegaan en op basis van deze bijkomende informatie is het plan-MER opgesteld.

In het plan-MER worden de mogelijke alternatieven onderzocht. Op basis van die informatie hebben Port of Antwerp-Bruges en MLSO een ontwerpbeslissing genomen, waarna een tweede inspraakronde volgde. Port of Antwerp-Bruges en MLSO werken momenteel het finale MER af en bereiden hun eindbeslissing voor. Wanneer de definitieve beslissing genomen is - en rekening houdende met het plan-MER - kunnen de betrokken bedrijven voor de realisatie van hun projecten een omgevingsvergunning aanvragen, met beschrijving van de milieueffecten voor elk project zoals voorzien in de wetgeving.

BAKEN - een landmark voor het Logistiek Park Waasland

Communicatie

Aan de rand van het Logistiek Park Waasland-fase West, op de grens tussen het havengebied en de polders, vind je sinds kort BAKEN. Dit kunstwerk van de hand van Niko Van Stichel en Lut Vandebos...

Lees meer…

Portilog kiest MLSO-kantoor als nieuwe leslocatie in de Waaslandhaven

Communicatie

Portilog, het opleidingscentrum voor haven- en logistieke professionals, voegt de Waaslandhaven toe als nieuwe leslocatie voor haar aanbod. Wij zijn alvast enthousiast dat het MLSO-kantoor in...

Lees meer…

Ecologische buffer Logistiek Park Waasland

Natuur

Op 20 september 2018 ondertekende Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) tezamen met meer dan 100 andere bedrijven de Green Deal bedrijven en biodiversiteit van de Vlaamse overheid. Voor MLSO...

Lees meer…

Naar boven