Openbaar onderzoek voor inname van restgronden linker-Scheldeoever afgerond

Verspreid over de linker-Scheldeoever in de haven van Antwerpen liggen nog diverse braakliggende terreinen ('restgronden') die al ontsloten zijn en grotendeels toegewezen aan bedrijven in de haven. In lijn met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen willen Port of Antwerp-Bruges en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) deze restgronden beschikbaar maken voor gebruik zodat de aanwezige bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen.

Omdat de Waaslandhaven overlapt met een Vogelrichtlijngebied, moet een programma worden doorlopen. Port of Antwerp-Bruges en MLSO hebben daarom via een plan-Milieueffectenrapport (plan-MER) op strategisch niveau de nodige informatie verzameld om tot een onderbouwde beslissing te komen. Via dit plan-MER willen de organisaties ook alle belanghebbenden informeren. Het kennisgevingsdocument van dit plan-MER op strategisch niveau is in september 2022 reeds in openbaar onderzoek gegaan en op basis van deze bijkomende informatie is het plan-MER opgesteld.

In het plan-MER worden de mogelijke alternatieven onderzocht. Op basis van die informatie hebben Port of Antwerp-Bruges en MLSO een ontwerpbeslissing genomen, waarna een tweede inspraakronde volgde. Port of Antwerp-Bruges en MLSO werken momenteel het finale MER af en bereiden hun eindbeslissing voor. Wanneer de definitieve beslissing genomen is - en rekening houdende met het plan-MER - kunnen de betrokken bedrijven voor de realisatie van hun projecten een omgevingsvergunning aanvragen, met beschrijving van de milieueffecten voor elk project zoals voorzien in de wetgeving.

Natuur in en rond de Waaslandhaven: het ecologisch infrastructuurnetwerk

Natuur

Het havengebied is een complex gebied. Door de ligging aan de Schelde en door de opgespoten terreinen is het havengebied ook de thuishaven van een groot aantal vogelsoorten, planten en andere dieren....

Lees meer…

BAKEN - een landmark voor het Logistiek Park Waasland

Communicatie

Aan de rand van het Logistiek Park Waasland-fase West, op de grens tussen het havengebied en de polders, vind je sinds kort BAKEN. Dit kunstwerk van de hand van Niko Van Stichel en Lut Vandebos...

Lees meer…

De 7 wonderen van Grenspark Groot Saeftinghe. Beleef vandaag & ontdek morgen op 23 juni!

Communicatie

Op zondag 23 juni verwelkomen gidsen van gemeente Beveren, gemeente Hulst, Stichting Het Zeeuwse Landschap en Grenspark Groot Saeftinghe je op zeven unieke locaties in het grenspark. Je ontdekt op...

Lees meer…

Naar boven