Publieke raadpleging projectonderzoeksnota Containercluster Linkerscheldeoever

27/07/2020

Van 27 juli tot en met 11 september 2020 loopt de publieke raadpleging voor de projectonderzoeksnota Containercluster Linkeroever. Deze projectonderzoeksnota is een van de stappen in het Complex Project realisatie van Extra Containerbehandelingscapaciteit voor het havengebied van Antwerpen (CP ECA). 

De projectonderzoeksnota beschrijft het project, waarvan het Tweede Getijdendok deel uitmaakt: het gaat om de realisatie van een containerterminal ten westen van de Kieldrechtsluis (Doeldok en mogelijk het Waaslandkanaal) en door demping van het Noordelijk Insteekdok en de aanleg van een tweede getijdendok dat aantakt op het Deurganckdok. Daarnaast worden ook een aantal haventerreinen voor logistiek / industrie ontwikkeld, met name in de onmiddellijke omgeving van een Tweede Getijdendok (Zone “Drie Dokken”) en in de Vlakte van Zwijndrecht.
Verder vermeldt de projectonderzoeksnota ook de flankerende maatregelen en bepaalt ze wat onderzocht moet worden en hoe dit zal gebeuren.

Op de projectwebsite vindt u de nota, alle bijlagen en ook hoe u uw inspraakreactie kan indienen.

Naar boven