Subsidie-oproep provincie Oost-Vlaanderen: circulaire ketenprojecten

Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de uitvoering van projecten die bijdragen aan de realisatie van circulaire economie in Oost-Vlaanderen. Het gaat daarbij om projecten die door minstens twee partners uitgewerkt worden en waarvan ten minste een partner een KMO is. Wordt jouw project geselecteerd? Dan kan je rekenen op een subsidie van maximaal 25.000 euro.

Projecten kunnen ingediend worden tot 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project zal plaatsvinden. De aanvrager is de projectverantwoordelijke van het circulair ketensamenwerkingsverband.

Wie kan een projectsubsidie aanvragen?

Projecten kunnen ingediend worden door partnerschappen van ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen en andere organisaties.

Informatie, voorwaarden en aanvraagdocumenten

Op de website van de provincie Oost-Vlaanderen vindt u alle informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie en de nodige documenten om uw aanvraag in te dienen.

Bedrijventerreinmanagement Logistiek Park Waasland

Mobiliteit Milieu Economie

Voor het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland werd in 2017 gestart met bedrijventerreinmanagement (BTM). De deelname aan bedrijventerreinmanagement is een van de voorwaarden om een...

Lees meer…

Oost-Vlaamse impactweek: bezoek CAPTURE op 6 oktober

Economie Duurzaamheid

Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 oktober is er opnieuw de Oost-Vlaamse impactweek rond circulair en sociaal ondernemen. Bedrijven en organisaties delen hun ervaringen en goede voorbeelden,...

Lees meer…

BAKEN - een landmark voor het Logistiek Park Waasland

Communicatie

Aan de rand van het Logistiek Park Waasland-fase West, op de grens tussen het havengebied en de polders, vind je sinds kort BAKEN. Dit kunstwerk van de hand van Niko Van Stichel en Lut Vandebos...

Lees meer…

Naar boven