Tijdelijke broedeilanden groot succes

16/07/2020 Natuur

In het kader van het Sigmaplan wordt de Hedwige-Prosperpolder de komende jaren omgevormd tot getijdennatuur. Het gebied is nu echter al een van de weinige geschikte broedplaatsen voor de kluut en andere zogenaamde 'strand- en plasbroeders'. Dat zijn vogels die voornamelijk broeden op kale, nieuwe grond (zoals droogvallende slibeilanden), jonge slikken en schorren of braakliggende akkers. Daardoor zijn ze erg kwetsbaar voor roofdieren zoals de vos. Om ze extra te beschermen legde het Agentschap voor Natuur en Bos, samen met De Vlaamse Waterweg NV, het Havenbedrijf Antwerpen en MLSO tijdelijke broedeilanden aan in Prosperpolder Noord. Die zijn helemaal aangepast zodat de kluut er veilig kan broeden. En dat loont dus! Ondertussen broeden er maar liefst 75 koppels kluten.

Niet alleen werden de broedeilanden omgeven door water. Er werd ook een afrastering geplaatst in het water waar bovenop nog eens elektrische schrikdraad werd voorzien. Zo maakt de vos geen kans. Verder werd er ook op gelet dat er geen bomenrijen in de buurt van de broedeilanden staan om de kans te verkleinen dat buizerds van daaruit de broedsels zouden kunnen spotten.

Op termijn zullen er permanente broedeilanden in de Hedwige-Prosperpolder komen. Wil je meer weten over dit project? Hier lees je er alles over.

Geleidingswanden helpen rugstreeppad veilig migreren

Natuur

De Waaslandhaven herbergt heel wat diersoorten, waaronder de rugstreeppad. Actieve beestjes, die graag van poel naar poel trekken. Zéker de jonge of mannelijke exemplaren. In drukke gebieden is dat...

Lees meer…

Haandorp-rotonde: een veilige plaats voor de rugstreeppad

Natuur

Eén van de vele diersoorten die je in de Waaslandhaven tegenkomt, is de rugstreeppad. Actieve beestjes, die graag van poel naar poel trekken. Zeker de jonge of mannelijke exemplaren. In...

Lees meer…

Logistiek Park Waasland: eerste realisaties in het kader van Green Deal Bedrijven en biodiversiteit

Natuur

Wie deze zomer door het Logistiek Park Waasland fietste heeft ze wellicht gezien: de bloemenweide langs het fietspad. Afgelopen najaar werd ze voor het eerst ingezaaid, en in het voorjaar volgde...

Lees meer…

Naar boven