Vanaf 1 oktober wordt Beverentunnel ADR-Categorie D

24/08/2020 Mobiliteit

Om de veiligheid in de Beverentunnel te verhogen, beperkt het Agentschap Wegen en Verkeer het transport van gevaarlijke goederen (ADR-transport) door de tunnel vanaf 1 oktober 2020. De Beverentunnel (tot nu toe categorie A) krijgt dan categorie D en valt zo onder de zelfde categorie als bijvoorbeeld de Kennedytunnel. Er wordt een bovengrondse omleiding voorzien tussen de Liefkenshoektunnel en de E34 via de Kallosluis voor die transporten die gevaarlijke goederen vervoeren die een (zeer) grote ontploffing, het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen of een grote brand kunnen veroorzaken. Deze omleidingsroute is dezelfde als die nu reeds gebruikt wordt bij tunnelsluitingen voor regulier onderhoud. 

Daarnaast worden ook bijkomende maatregelen in de tunnel en de omgeving errond voorzien. Trajectcontrole, tunneldosering en een dynamische opheffing van het inhaalverbod werden reeds voorzien. Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst momenteel slagbomen en verkeerslichten zodat de tunnel bij een incident automatisch en vanop afstand afgesloten kan worden. Daarnaast wordt ook nog gekeken naar aanpassingen aan de verkeerslichtenregeling van het complex Waaslandhaven-Noord. 

Ten slotte wordt een grondige renovatie van de tunnel voorbereid, zodat op termijn opnieuw alle ADR-transporten toegelaten kunnen worden. Deze renovatiewerken zullen wel nog enkele jaren in beslag nemen.

De aanpassing gaat in op 1 oktober, maar vanaf 1 september zullen chauffeurs er al attent op gemaakt worden door middel van borden, tekstkarren en de dynamische signalisatieborden boven de weg. Vanaf de invoering van de beperking zal er ook geregeld en systematisch gecontroleerd worden.

Om iedereen maximaal te informeren stelt het Agentschap Wegen en Verkeer meertalige affiches en flyers ter beschikking. U kunt ze onderaan dit artikel downloaden. Gedrukte affiches en flyers kunnen ook eenvoudig besteld worden via dit formulier. Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer vindt u alle informatie over dit project en een contactformulier om eventuele bijkomende vragen gericht te stellen. 

Overzicht van de omleidingsroute:


De Waaslandhaven groeit opnieuw - maar hoe lang nog?

Mobiliteit Economie Natuur Energie Communicatie Duurzaamheid

2019 was een goed jaar voor de Waaslandhaven, als deel van de haven van Antwerpen, en voor Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Voor het zevende jaar op rij kende de haven van Antwerpen immers...

Lees meer…

Extra containerbehandelingscapaciteit voor de haven

Mobiliteit Economie

De Haven van Antwerpen is de op één na grootste haven van Europa op het vlak van containerbehandeling. En elk jaar groeit de containerbehandeling verder. Om die groei te kunnen opvangen tot 2030, is...

Lees meer…

Burenoverleg

Mobiliteit Milieu Economie

Het burenoverleg in de zone Ketenislaan - Molenweg - Geslecht -  Deurganckdok - Sint-Jansweg is momenteel het enige structurele burenoverleg voor bedrijven in de Waaslandhaven. Het is...

Lees meer…

Naar boven