Veilige oversteekplaatsen voor de rugstreeppad

29/04/2020 Natuur

Een van de belangrijke diersoorten in de Waaslandhaven is de rugstreeppad. Deze kikker is typisch voor zandige streken en is te herkennen aan een geelachtige lengtestreep op het midden van de rug. De rugstreeppad is een pioniersoort die niet springt, maar snel kan lopen. De dieren blijven niet op 1 plek, maar hun instinct drijft hen naar alle windstreken. 

Om dat in Waaslandhaven mogelijk te maken is er een corridor voor hen voorzien en zijn er veilige oversteekplaatsen voor deze dieren. Zo ook naast en onder de rotonde Haandorp. Deze rotonde verbindt de Hazopweg met de Hoogschoorweg, de Natiestraat en de Haandorpweg. Ecotunnels onder de verhoogde rotonde, een poel in het midden van de rotonde en poelen naast de rotonde zorgen ervoor dat rugstreeppadden kunnen trekken tussen de Verrebroekse plassen en de poelen nabij de Blikken en de poelen in en rond Haasop. Dus, er zijn meer passanten aan de Haandorp rotonde dan je op het eerste zicht zou vermoeden …

Dankzij het onderzoek dat Natuurpunt vorig jaar heeft opgezet hebben we een beeld van de bewegingen door de ecotunnels onder de Haandorp rotonde. Van half februari tot half maart 2019 werden meer dan 100 amfibieën gezien. De rugstreeppad uiteraard, maar ook veel kleine watersalamanders. Ook de poelen zijn uiteraard niet exclusief voor de rugstreeppad. We zien er ook veel andere soorten in opduiken. Wat het onderzoek van Natuurpunt ons nog leerde is dat de tunnels niet ideaal zijn omdat de dieren er geen schuilplaats hebben tegen de uitdrogende wind. Daarom worden momenteel plannen gemaakt om dit probleem op te lossen en schuilplaatsen voor de dieren te voorzien. Anderzijds waren we positief verrast door het gemak waarmee de kleine diertjes een spoorwegbundel kunnen oversteken. Ook dat was onverwacht positief nieuws.

Als u de volgende keer met de fiets onder de rotonde doorrijdt, weet u dat u niet de enige bent die gebruik maakt van de tunnel! 

De poelen die aangelegd werden, worden niet alleen door de rugstreeppad gebruikt maar ook door andere kikkers. Het beeldfragment hieronder laat u kort mee genieten van het leven in en rond zo'n poel.

Tijdelijke broedeilanden groot succes

Natuur

In het kader van het Sigmaplan wordt de Hedwige-Prosperpolder de komende jaren omgevormd tot getijdennatuur. Het gebied is nu echter al een van de weinige geschikte broedplaatsen voor de...

Lees meer…

Logistiek Park Waasland: eerste realisaties in het kader van Green Deal Bedrijven en biodiversiteit

Natuur

Wie deze zomer door het Logistiek Park Waasland fietste heeft ze wellicht gezien: de bloemenweide langs het fietspad. Afgelopen najaar werd ze voor het eerst ingezaaid, en in het voorjaar volgde...

Lees meer…

De Waaslandhaven groeit opnieuw - maar hoe lang nog?

Mobiliteit Economie Natuur Energie Communicatie Duurzaamheid

2019 was een goed jaar voor de Waaslandhaven, als deel van de haven van Antwerpen, en voor Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Voor het zevende jaar op rij kende de haven van Antwerpen immers...

Lees meer…

Naar boven