Verbond Linkerscheldeoever: samen naar een toekomst voor haven én omgeving

Met het Verbond Linkerscheldeoever is er een globaal akkoord over havenontwikkeling, wonen, landbouw, natuur en erfgoed op de linker-Scheldeoever. Als gevolg hiervan zullen ook de procedures bij de Raad van State tegen het voorkeursbesluit 'Realisatie van Extra Containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen' (CP ECA) ingetrokken worden. De langetermijnafspraken die gemaakt werden met alle betrokken partijen zorgen er onder andere voor dat Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) op termijn opnieuw tegemoet kan komen aan de vragen naar nieuwe haventerreinen.

Dat met het positieve resultaat van de bemiddeling de procedures bij de Raad van State stopgezet worden en het voorkeursbesluit dus uitgevoerd kan worden, is goed nieuws. De ontwikkeling van de nieuwe logistieke zones van ECA tot duurzame bedrijventerreinen brengt ongetwijfeld nieuwe investeringen en dus jobs met zich mee. Daarenboven zullen MLSO op termijn tegemoet kunnen komen aan de vragen naar nieuwe terreinen voor de economische ontwikkeling van de verspreid liggende restgronden en de oostelijke fase van het Logistiek Park Waasland. De opbrengsten uit die nieuwe concessies worden uitgekeerd als dividend en ook ingezet voor maatschappelijke projecten in de omgeving van de Waaslandhaven. Zo levert MLSO extra inspanningen om het leven rond de Waaslandhaven nog aangenamer te maken.

"Inzake mobiliteit is dit resultaat een goede zaak. Prioritair blijft de aanleg van een westelijke wegontsluiting van de Waaslandhaven op de E34, naast een betere model split. Ook in het dossier van de uitbreiding van de E34 moeten verdere stappen gezet worden, zodat een vlotte verkeersdoorstroming in het Waasland gegarandeerd kan worden. Ten slotte is een snelle realisatie van een verbindingsweg tussen de N70 en de E34 noodzakelijk om de verkeersdruk op de omliggende dorpen gevoelig te verlagen. Bijvoorbeeld voor Vrasene wordt dit een hele verbetering." - Boudewijn Vlegels, voorzitter MLSO

Lees alles over het ECA-project op www.cpeca.be.

Natuur in en rond de Waaslandhaven: het ecologisch infrastructuurnetwerk

Natuur

Het havengebied is een complex gebied. Door de ligging aan de Schelde en door de opgespoten terreinen is het havengebied ook de thuishaven van een groot aantal vogelsoorten, planten en andere dieren....

Lees meer…

Werken in de Waaslandhaven

Economie

Heeft jouw bedrijf vacatures in de Waaslandhaven? Hier vind je een overzicht van de diverse mogelijkheden om jouw vacatures in de kijker te zetten  naast je eigen kanalen. Wil je graag dat...

Lees meer…

Duurzaamheidswetgeving: schrijf nu in voor de studiedag rond CSRD, CSDDD, EU Taxonomy op 27 september

Communicatie Duurzaamheid

Heb je als bedrijf in de Waaslandhaven nog vragen rond CSRD, CSDDD of EU taxonomie? Port of Antwerp-Bruges, Alfaport Voka, APZI Voka en Maatschappij Linkerscheldeoever organiseren op vrijdag 27...

Lees meer…

Naar boven