Verbond Linkerscheldeoever: samen naar een toekomst voor haven én omgeving

Met het Verbond Linkerscheldeoever is er een globaal akkoord over havenontwikkeling, wonen, landbouw, natuur en erfgoed op de linker-Scheldeoever. Als gevolg hiervan zullen ook de procedures bij de Raad van State tegen het voorkeursbesluit 'Realisatie van Extra Containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen' (CP ECA) ingetrokken worden. De langetermijnafspraken die gemaakt werden met alle betrokken partijen zorgen er onder andere voor dat Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) op termijn opnieuw tegemoet kan komen aan de vragen naar nieuwe haventerreinen.

Dat met het positieve resultaat van de bemiddeling de procedures bij de Raad van State stopgezet worden en het voorkeursbesluit dus uitgevoerd kan worden, is goed nieuws. De ontwikkeling van de nieuwe logistieke zones van ECA tot duurzame bedrijventerreinen brengt ongetwijfeld nieuwe investeringen en dus jobs met zich mee. Daarenboven zullen MLSO op termijn tegemoet kunnen komen aan de vragen naar nieuwe terreinen voor de economische ontwikkeling van de verspreid liggende restgronden en de oostelijke fase van het Logistiek Park Waasland. De opbrengsten uit die nieuwe concessies worden uitgekeerd als dividend en ook ingezet voor maatschappelijke projecten in de omgeving van de Waaslandhaven. Zo levert MLSO extra inspanningen om het leven rond de Waaslandhaven nog aangenamer te maken.

"Inzake mobiliteit is dit resultaat een goede zaak. Prioritair blijft de aanleg van een westelijke wegontsluiting van de Waaslandhaven op de E34, naast een betere model split. Ook in het dossier van de uitbreiding van de E34 moeten verdere stappen gezet worden, zodat een vlotte verkeersdoorstroming in het Waasland gegarandeerd kan worden. Ten slotte is een snelle realisatie van een verbindingsweg tussen de N70 en de E34 noodzakelijk om de verkeersdruk op de omliggende dorpen gevoelig te verlagen. Bijvoorbeeld voor Vrasene wordt dit een hele verbetering." - Boudewijn Vlegels, voorzitter MLSO

Lees alles over het ECA-project op www.cpeca.be.

Ecologische buffer Logistiek Park Waasland

Natuur

Op 20 september 2018 ondertekende Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) tezamen met meer dan 100 andere bedrijven de Green Deal bedrijven en biodiversiteit van de Vlaamse overheid. Voor MLSO...

Lees meer…

Uitzichtpunt Niemandsland feestelijk ingehuldigd

Communicatie

Op zaterdag 12 november werd in Stekene, vlakbij grenspaal 281, uitzichtpunt Niemandsland feestelijk ingehuldigd. Het uitzichtpunt is dé blikvanger van het transnationale LEADER-project...

Lees meer…

BAKEN - een landmark voor het Logistiek Park Waasland

Communicatie

Aan de rand van het Logistiek Park Waasland-fase West, op de grens tussen het havengebied en de polders, vind je sinds kort BAKEN. Dit kunstwerk van de hand van Niko Van Stichel en Lut Vandebos...

Lees meer…

Naar boven