Vlaamse Regering geeft groen licht voor de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven

08/03/2024

De Vlaamse Regering stelde het ontwerp van het projectbesluit voor de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW) vast. WOW is een onderdeel van het complex project 'Extra Containerbehandelingscapaciteit in het havengebied van Antwerpen' (CP ECA). CP ECA maakt de behandeling van 7 miljoen extra TEU aan containers per jaar mogelijk, onder andere door de aanleg van een nieuw getijdenboek en de bijbehorende logistiek-industriële terreinen. Met de vaststelling door de Vlaamse Regering is een belangrijke stap genomen in de verbetering van de aansluiting van de haven op het hoofdverkeersweg voor verschillende vervoersmiddelen (spoor, auto- en vrachtverkeer, fiets). De aanleg van de nieuwe infrastructuur gebeurt met respect voor de omgeving en nog voor het geplande Tweede Getijdenboek in gebruik wordt genomen. Van 15 april tot en met 13 juni 2024 kan iedereen die dat wenst zich uitspreken over de plannen tijdens het openbaar onderzoek.

Haven als spil in de bevoorrading van ons land

De haven van Antwerpen-Brugge is onder meer gespecialiseerd in de behandeling van containers en vormt een onmisbare spil in de bevoorrading van en de export uit ons land. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de welvaart en koopkracht in Vlaanderen. In 2016 besliste de Vlaamse Regering dat er ruimte voorzien moest worden voor de behandeling van 7 miljoen extra TEU aan containers per jaar in het havengebied van Antwerpen. Daarvoor werd het complex project 'Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen' (CP ECA) opgestart. De twee grootste projecten van CP ECA zijn:

  • Containercluster Linkerscheldeoever (CCL) met de aanleg van een Tweede Getijdendok, de opvulling van het noordelijk insteekdok en de verbetering van de omgeving van het Doeldok en de bijbehorende logistieke terreinen;
  • Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW) met de aanleg van een nieuwe weg in het havengebied voor wagen- en vrachtwagenverkeer naar het hoofdwegennet, naast de bestaande weg (de Blikken). Verder wordt de bestaande spoorontsluiting verbeterd en uitgebreid voor de huidige bedrijven, de toekomstige terminals in de Waaslandhaven en de bedrijven in het westelijke deel van de Waaslandhaven. Ook de fietsverbindingen worden vervolledigd en uitgebreid, zodat de modal shift in het woon-werkverkeer verder ondersteund wordt. Tot slot wordt ook een natuurlijke buffer voorzien met mogelijkheden voor recreatie, die het havengebied en de nieuwe infrastructuur zal omzomen.

Openbaar onderzoek met twee informatiemarkten

Het openbaar onderzoek voor de Westelijke Ontsluiting van de Waaslandhaven loopt van 15 april tot en met 13 juni 2024. Iedereen die dat wenst, kan in die periode reageren op de plannen. Alle informatie en documenten staan op de website https://cpeca.be.

Wie meer uitleg wenst of nieuwsgierig is naar hoe de Westelijke Ontsluiting van de Waaslandhaven en de buffer er uit zullen zin, kan hiervoor terecht op twee informatiemarkten:

  • woensdag 24 april 2024 in OC Ermenrike (Tuinwijkstraat 66, 9130 Kieldrecht)
  • donderdag 25 april 2024 in OC De Verre (Pater Vergauwenstraat 8b, 9130 Verrebroek)

Beide informatiemarkten zijn doorlopend geopend van 15 tot 20 uur.

Reageren op de plannen kan tot en met 13 juni 2024 via info@cpeca.be of per beveiligde zending aan Reginald Loyen, Departement Mobiliteit en Openbare Werken/afdeling Beleid, Koning Albert II-laan 15, bus 437, 1210 Brussel. Wie dit wenst, kan ook een brief tegen ontvangstbewijs afgeven bij gemeente Beveren, Gravenplein 7, 9120 Beveren.

Naar boven