Green Deal: meer innovatieve, toekomstgerichte bedrijfssites met oog voor een natuurlijke inrichting


Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven en organisaties heel wat voordelen opleveren. Het is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je werknemers, klanten en waarom ook niet: je imago. Daarom ondertekende Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) tezamen met Port of Antwerp-Bruges, DEME, Gyproc en meer dan 100 andere bedrijven op 20 september 2018 de Green Deal bedrijven en biodiversiteit van de Vlaamse overheid. Wil je als bedrijf in de Waaslandhaven inzetten op meer biodiversiteit op jouw bedrijventerrein? Lees dan zeker verder, en hou je mailbox in het oog: op 21 september 2022 organiseren Port of Antwerp en MLSO een infosessie voor geïnteresseerde bedrijven en organisaties in het havengebied.

Waarom doe je als bedrijf mee met de Green Deal?

Acties die passen binnen het kader van de Green Deal passen eveneens binnen de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en vormen onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien blijkt het onderhoud van een aangepaste bedrijfssite vaak goedkoper en werkt een natuurlijke omgeving stimulerend. Je bedrijf krijgt daarnaast door een doordachte natuurlijke uitstraling meteen ook het etiket van een innovatieve en toekomstgerichte omgeving mee. En een positief imago, zowel intern als extern, daarvoor gaan we toch? Ten slotte kan je als bedrijf of organisatie terugvallen op de kennis en het uitgebreide netwerk van Green Deal.

Waarom doet MLSO mee?

Duurzaamheid (people, planet én prosperity) staat centraal in alle facetten van onze visie rond industrialisatiebeled en de uitvoering ervan. Door een doordachte natuurlijke uitstraling te creëren werken we aan een innovatieve en toekomstgerichte omgeving, zoals het in volle ontwikkeling zijnde Logistiek Park Waasland.  MLSO levert niet alleen zelf inspanningen, maar wil ook partner zijn voor bedrijven en hen met raad en daad bijstaan. 

Wat doet MLSO concreet?

Met de hulp van Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos realiseerde MLSO de voorbije jaren verschillende projecten: 

  • We legden niet alleen het Rietveld Kallo aan, waar meteen een grote variatie aan watervogels gespot kon worden zoals diverse eendensoorten, maar ook lepelaars en reigers;
  • Maar ook het Spaans fort, nabij Verrebroek;
  • En Haasop, tussen de Hazopweg en de E34, met zijn verscheidenheid aan biotopen variërend van ruige stukken tot riet en poelen voor onder andere de rugstreeppad.

We stellen verder een natuurvriendelijk beheerplan op voor het Logistiek Park Waasland, goed voor zo’n 29 ha aan bermen, groenstroken, buffers en een wadi. Zo kunnen geïnteresseerde bedrijven inspiratie opdoen over welke mogelijkheden er zijn, maar worden ze tegelijkertijd ook gewezen op de verschillende aandachtspunten die hiermee gepaard gaan.

We willen, als ondersteunende partner, deze Green Deal bekend maken bij al onze concessionarissen en hen ondersteunen wanneer ze er zelf aan willen deelnemen.


Green Deal Studiedag: Biodiversiteit in het havengebied

Port of Antwerp-Bruges en MLSO organiseren op 21 september 2022 samen een studiedag rond biodiversiteit voor bedrijven in het havengebied in het Havenhuis.

Diverse sprekers behandelen er onderwerpen als 'Wat is de waarde van (tijdelijke) natuur in de haven?', 'Waarom is biodiversiteit op het bedrijfsterrein belangrijk en hoe pak je het aan?', en 'Hoe kan het soortenbeschermingsprogramma Antwerpse haven bedrijven helpen wanneer een beschermde soort zich vestigt op het bedrijfsterrein?'Van links naar rechts / Left to the right: Filip Vandeputte (DEME), Christa Schaut (MLSO), Vlaams minister Joke Schauvliege, Tom Rommens (Gyproc), Laura Verlaeckt (Port of Antwerp-Bruges), Sven Heyndrickx (Port of Antwerp-Bruges)

Linkeroever jachtgebied voor vleermuizen

Milieu

Naast het uitgestrekt haven- en industriegebied, zijn er op de linker-Scheldeoever ook speciale beschermingszones voorzien die gericht zijn op het behoud van de natuurlijke habitats (plaatsen waar...

Lees meer…

Port Clean Up Challenge 2022

Milieu Communicatie Duurzaamheid

De maand september staat traditioneel in het teken van World Clean Up day. Net zoals heel wat bedrijven in de haven organiseerde MLSO ook een opruimactie in het kader van de Port Clean...

Lees meer…

Bedrijventerreinmanagement Logistiek Park Waasland

Mobiliteit Milieu Economie

Voor het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland werd in 2017 gestart met bedrijventerreinmanagement (BTM). De deelname aan bedrijventerreinmanagement is een van de voorwaarden om een...

Lees meer…

Naar boven