10 jaar EGTS Linieland van Waas en Hulst: grensoverschrijdende samenwerking succes!

16/06/2021 Communicatie

Sinds 2016 is MLSO een van de partners binnen EGTS Linieland van Waas en Hulst. Acht Vlaamse en Nederlandse besturen die samen grensoverschrijdende samenwerking bevorderen en de economische en sociale samenhang in het Zeeuws-Wase grensgebied versterken. Op 15 juni bestond EGTS Linieland van Waas en Hulst exact 10 jaar. Daarom werd een werfbezoek aan het Hedwige-Prosperproject georganiseerd en werd het nieuwe EGTS-logo voorgesteld.

Voor heel wat bedrijven in de Waaslandhaven is de jaarlijkse grensoverschrijdende jobbeurs het meest bekende project van EGTS. Nochtans kan EGTS de afgelopen 10 jaar terugblikken op heel diverse projecten: van onderzoek naar migratiebewegingen in het onderwijs over de grens heen, het stimuleren van samenwerking tussen bibliotheken tot de organisatie van de BinckBank Tour in 2019. Het grensoverschrijdend werk van EGTS Linieland van Waas en Hulst beperkt zich dus niet tot één domein. De samenwerking gebeurt rond verschillende thema's: haven & economie, mobiliteit, natuur, recreatie & cultuurhistorie en wonen & leefbaarheid.

Werfbezoek Hedwige-Prosperproject
Vroegere dijk Hedwigepolder

Nieuw logo

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum ontwikkelden leerlingen van middelbare school Portus Berkenboom in Sint-Niklaas een nieuw logo voor EGTS. De leerlingen van het zevende jaar Publiciteit en Illustratie kregen aan het begin van dit jaar de opdracht om het nieuwe logo te ontwerpen. Uit alle ontwerpen werd uiteindelijk het ontwerp van Lara Heylen gekozen. Het nieuwe logo omvat alle kerneigenschappen van EGTS: beide vierkante kaders verwijzen naar de verschillende gebieden, gemeentes en landen die verbonden worden door de EGTS. Het blauwe kader dat voorbij de grenzen van het gele kader schuift, geeft het grensoverschrijdend karakter van de EGTS weer en het kleurgebruik verwijst dan weer duidelijk naar de vlag van de Europese Unie, net zoals de vijf sterren in het logo. Die sterren hebben echter ook nog een andere betekenis: vier ervan representeren de oprichtende gemeentes en de vele partners waarmee samengewerkt wordt. De vijfde ster, die een beetje buiten het gele kader staat, staat symbool voor de vele partners waarmee de EGTS samenwerkt.

Onthulling van het nieuwe EGTS-logo

EGTS: samenstelling

EGTS Linieland van Waas en Hulst bestaat uit 8 Vlaamse en Nederlandse partnerbesturen. Op lokaal niveau gaat het om de gemeentes Beveren, Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene. Daarnaast zijn ook de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland betrokken. Ten slotte nemen ook Interwaas en MLSO deel aan deze unieke organisatie.

#EenhartvoorWaas geeft 5 sociale en duurzame Wase initiatieven een duwtje in de rug

Communicatie

Ook dit jaar steunt MLSO #EenhartvoorWaas van Streekfonds Oost-Vlaanderen. Samen met de andere partners selecteerden we vijf sociale en duurzame projecten in het Waasland die zelf via een...

Lees meer…

Hoe goed ken jij MLSO?

Communicatie

Hoe goed ken jij MLSO, als omwonende van de Waaslandhaven? Wij zijn benieuwd naar hoe goed je bekend bent met Maatschappij Linkerscheldeoever zelf, met onze taken en hoe je onze werking...

Lees meer…

Havenland - 1001 x verwonderlijk

Communicatie

Havenland: dat is het havengebied Antwerpen met de haar omliggende gemeenten op de linker- en de rechteroever van de Schelde. Door het uitbouwen van het educatieve en recreatieve aanbod wil Havenland...

Lees meer…

Naar boven