375.000 euro voor een nog duurzamere Waaslandhaven

01/07/2021 Duurzaamheid

Provincie Oost-Vlaanderen en MLSO slaan de handen in elkaar om de Waaslandhaven nog duurzamer te maken. De Provincie investeert hiervoor 75.000 euro per jaar, en dit gedurende 5 jaar. Met die middelen startte ondertussen Maxim Schroeyers, die verschillende duurzame opdrachten binnen de Waaslandhaven zal coördineren.

van links naar rechts: Maxim Schroeyers (MLSO) - gedeputeerde Riet Gillis - gedeputeerde An Vervliet - Boudewijn Vlegels (voorzitter RvB MLSO) (c) MLSO
"MLSO zet reeds verschillende jaren haar schouders onder duurzame initiatieven. Met deze steun van de Provincie kunnen we verder werken aan kennisopbouw en -overdracht rond energietransitie en circulaire economie in de Waaslandhaven." - Boudewijn Vlegels, voorzitter Raad van Bestuur MLSO

Provincie Oost-Vlaanderen en MLSO willen een klimaatneutrale, circulaire en toekomstgerichte Waaslandhaven tegen 2050 en gaan daarom versterkt samenwerken op vlak van 3 hefbomen:

Efficiënt gebruik van de ruimte

Net zoals elders, moet ook binnen het havengebied de ruimte zo efficiënt mogelijk benut worden. De ruimtes die in reeds in gebruik zijn, kunnen geoptimaliseerd worden door maximaal in te breiden. Voor de zones waar nog uitgebreid kan worden, ligt de sleutel onder andere in bedrijventerreinmanagement. Het Logistiek Park Waasland-fase West kan met haar bedrijventerreinmanagement, het pilootproject Logigrid en de ecologische inrichting als voorbeeld dienen voor de toekomstige zones.

Energietransitie en circulaire economie

Op vlak van energietransitie speelt de Waaslandhaven nu al een voortrekkersrol. Denk maar aan Ecluse, of de windturbines van Wind aan de Stroom. Hier wordt op grote schaal hernieuwbare energie opgewekt, die vaak rechtstreeks verbruikt wordt door de aanwezige bedrijven. Daarnaast leven er in de Waaslandhaven ideeën voor batterijenopslag en heuse waterstoffabriek. De kennis en innovatie die hier aanwezig is, willen de partners nog verder uitbouwen en delen met alle aanwezige bedrijven in het havengebied.

Samenwerken als hefboom

Samenwerking binnen de haven is dé hefboom om alle doelstellingen waar te maken. Daarom kan MLSO rekenen op de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en van de POM Oost-Vlaanderen. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) kan expertise verlenen met betrekking tot bedrijventerreinmanagement en klimaatacties. Een jaarlijks netwerkmoment met alle betrokken partijen zal zorgen voor een optimale uitwisseling tussen de haven en haar omgeving.

En de winnaar is...

Mobiliteit Milieu Economie Natuur Energie Communicatie Duurzaamheid

BASF Antwerpen!  Vandaag werd de derde Sustainability Award van de haven van Antwerpen uitgereikt. Met deze award willen Alfaport Voka, Port of Antwerp en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO)...

Lees meer…

Ecluse

Milieu Economie Energie Duurzaamheid

Stoomnetwerk ECLUSE is sinds maart 2019 operationeel in de Waaslandhaven. Het is het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen. ECLUSE is een samenwerking tussen...

Lees meer…

Eerste 2 windturbines Wind aan de Stroom op Zwijndrechts grondgebied ingehuldigd

Energie Duurzaamheid

Vandaag huldigde Wind aan de Stroom op de site van DEME twee nieuwe windturbines in. Het zijn de allereerste windturbines in het havengebied op Zwijndrechts grondgebied. Vlaams...

Lees meer…

Naar boven