Logigrid


Logistiek Park Waasland werd eind 2019 geselecteerd voor het proefproject Logigrid van VIL en Flux50. Logigrid onderzoekt hoe Smart Microgrids kunnen bijdragen tot de elektrificatie van de Vlaamse logistieke sector en zijn transitie naar hernieuwbare energie. Met de bevindingen uit het proefproject dat begin mei 2020 gelanceerd werd zullen andere logistieke bedrijven(terreinen) aan de slag kunnen gaan.

Wat houdt het project Logigrid in?

Christa Schaut, adviseur natuur, milieu en energie bij MLSO en Eric Verlinden, VIL leggen in onderstaande reportage uit wat het project inhoudt: 

Hoe kunnen bedrijven hiermee aan de slag?

De energietransitie is in volle gang. Er zijn nog grote uitdagingen, maar lokale elektriciteitsproductie, energiemanagement en -opslag zijn de afgelopen jaren veel bereikbaarder geworden. Wat kan je als bedrijf zelf doen? Hieronder geven we je een aantal tips:

  • stel een langetermijnvisie op voor je bedrijf en werk stap voor stap;
  • voer een grondige energie-efficiëntieoefening uit;
  • investeer in energiemanagement, -productie en eventueel -opslag. Uit de concrete berekeningen die in het Logigrid-project werden uitgevoerd, blijkt dat het rendement sterk afhangt van het energieprofiel van je bedrijf;
  • kijk voorbij de grenzen van je eigen bedrijf. Misschien is een samenwerking met partners en/of buurbedrijven wel mogelijk en zinvol?
  • ga na of het beter is om zelf te investeren, of om uit te besteden. Diverse bedrijven bieden immers oplossingen aan in verschillende huur- en serviceformules;
  • energietransitie is een proces. Zorg ervoor dat je steeds op de hoogte bent van nieuwe technologieën en ontwikkelingen in de energiesector.

Wat biedt de toekomst?

De bedrijven die deelnamen aan het pilootproject kregen praktische tips en adviezen om, binnen het regelgevend kader en rekening houdend met de economische realiteit van de energiemarkt, effectief aan de slag te gaan. Binnen het bedrijventerreinmanagement, waarin de bedrijven van het Logistiek Park Waasland zich verenigden, worden de mogelijkheden verder bekeken.

Tijdens de Staat van de Waaslandhaven op dinsdag 28 juni 2022 presenteerden collega's Christa Schaut, adviseur natuur, milieu en energie, en Maxim Schroeyers, medewerker duurzame opdrachten, de resultaten van het pilootproject:

Ecluse

Milieu Economie Energie Duurzaamheid

Stoomnetwerk ECLUSE is sinds maart 2019 operationeel in de Waaslandhaven. Het is het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen. ECLUSE is een samenwerking tussen...

Lees meer…

Burenoverleg

Mobiliteit Milieu Economie

Het burenoverleg in de zone Ketenislaan - Molenweg - Geslecht -  Deurganckdok - Sint-Jansweg is momenteel het enige structurele burenoverleg voor bedrijven in de Waaslandhaven. Het is...

Lees meer…

Inzetten op duurzaamheid

Duurzaamheid

De haven van Antwerpen wil een voortrekkersrol opnemen inzake duurzaamheid. MLSO, Port of Antwerp-Bruges en Alfaport Voka zetten zich hier, tezamen met de ganse havengemeenschap, gezamenlijk...

Lees meer…

Naar boven