Logigrid


Logistiek Park Waasland werd eind 2019 geselecteerd voor het proefproject Logigrid van VIL en Flux50. Logigrid onderzoekt hoe Smart Microgrids kunnen bijdragen tot de elektrificatie van de Vlaamse logistieke sector en zijn transitie naar hernieuwbare energie. Met de bevindingen uit het proefproject dat begin mei 2020 gelanceerd werd zullen andere logistieke bedrijven(terreinen) aan de slag kunnen gaan.

Wat houdt het project Logigrid in?

Christa Schaut, adviseur natuur, milieu en energie bij MLSO en Eric Verlinden, VIL leggen in onderstaande reportage uit wat het project inhoudt: 

Hoe kunnen bedrijven hiermee aan de slag?

De energietransitie is in volle gang. Er zijn nog grote uitdagingen, maar lokale elektriciteitsproductie, energiemanagement en -opslag zijn de afgelopen jaren veel bereikbaarder geworden. Wat kan je als bedrijf zelf doen? Hieronder geven we je een aantal tips:

  • stel een langetermijnvisie op voor je bedrijf en werk stap voor stap;
  • voer een grondige energie-efficiëntieoefening uit;
  • investeer in energiemanagement, -productie en eventueel -opslag. Uit de concrete berekeningen die in het Logigrid-project werden uitgevoerd, blijkt dat het rendement sterk afhangt van het energieprofiel van je bedrijf;
  • kijk voorbij de grenzen van je eigen bedrijf. Misschien is een samenwerking met partners en/of buurbedrijven wel mogelijk en zinvol?
  • ga na of het beter is om zelf te investeren, of om uit te besteden. Diverse bedrijven bieden immers oplossingen aan in verschillende huur- en serviceformules;
  • energietransitie is een proces. Zorg ervoor dat je steeds op de hoogte bent van nieuwe technologieën en ontwikkelingen in de energiesector.

Wat biedt de toekomst?

De bedrijven die deelnamen aan het pilootproject kregen praktische tips en adviezen om, binnen het regelgevend kader en rekening houdend met de economische realiteit van de energiemarkt, effectief aan de slag te gaan. Binnen het bedrijventerreinmanagement, waarin de bedrijven van het Logistiek Park Waasland zich verenigden, worden de mogelijkheden verder bekeken.

Tijdens de Staat van de Waaslandhaven op dinsdag 28 juni 2022 presenteerden collega's Christa Schaut, adviseur natuur, milieu en energie, en Maxim Schroeyers, medewerker duurzame opdrachten, de resultaten van het pilootproject:

Bedrijventerreinmanagement Logistiek Park Waasland

Mobiliteit Milieu Economie

Voor het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland werd in 2017 gestart met bedrijventerreinmanagement (BTM). De deelname aan bedrijventerreinmanagement is een van de voorwaarden om een...

Lees meer…

25.000 euro voor circulaire ketenprojecten

Communicatie Duurzaamheid

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert opnieuw de oproep om circulaire samenwerking te bevorderen tussen ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen en andere organisaties. Aanvragen kunnen...

Lees meer…

Duurzaamheidswetgeving: schrijf nu in voor de studiedag rond CSRD, CSDDD, EU Taxonomy op 27 september

Communicatie Duurzaamheid

Heb je als bedrijf in de Waaslandhaven nog vragen rond CSRD, CSDDD of EU taxonomie? Port of Antwerp-Bruges, Alfaport Voka, APZI Voka en Maatschappij Linkerscheldeoever organiseren op vrijdag 27...

Lees meer…

Naar boven