Akkoord tussen België en Nederland voor thuiswerkende grensarbeiders

05/05/2020 Economie

Om te vermijden dat grensarbeiders negatieve fiscale gevolgen ondervinden van de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, hebben België en Nederland een akkoord gesloten. 

Grensarbeiders die vooralsnog moeten thuiswerken zullen tot 31 mei 2020 belast worden door het land waar ze tewerkgesteld zijn. In het belastingverdrag dat beide landen hebben, staat dat het inkomen van grensarbeiders in principe belast wordt in het land waar ze tewerkgesteld zijn. Door de genomen maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, werkten ook grensarbeiders vaak verplicht van thuis. De geldende verdragen tussen België en Nederland voorzien voor dit soort van situaties geen uitzondering, waardoor grensarbeiders plots niet meer belast dreigden te worden door het land waar ze werken, maar daar waar ze wonen.

Daarover is nu een apart akkoord gesloten. De thuiswerkdagen van grensarbeiders vanaf 11 maart 2020 tot 31 mei 2020 worden beschouwd als dagen die werden gepresteerd in het land waar men tewerkgesteld is. Daardoor blijft het werkland dus belasting heffen op het inkomen. De overeenkomst kan indien nodig verlengd worden na 31 mei. 

(bron: De Standaard)

Ecluse

Milieu Economie Energie Duurzaamheid

Stoomnetwerk ECLUSE is sinds maart 2019 operationeel in de Waaslandhaven. Het is het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen. ECLUSE is een samenwerking tussen...

Lees meer…

Wind aan de Stroom

Milieu Economie

Wind aan de Stroom is een initiatief van het Havenbedrijf Antwerpen en MLSO, waarvoor in 2007 reeds de eerste stappen gezet werden. Streefdoel is om tegen 2025 50 windturbines te plaatsen, waarbij er...

Lees meer…

Burenoverleg

Mobiliteit Milieu Economie

Het burenoverleg in de zone Ketenislaan - Molenweg - Geslecht -  Deurganckdok - Sint-Jansweg is momenteel het enige structurele burenoverleg voor bedrijven in de Waaslandhaven. Het is...

Lees meer…

Naar boven