Beverentunnel ADR-categorie D vanaf 1 oktober 2020

30/09/2020 Mobiliteit

Om de veiligheid in de Beverentunnel te verhogen, beperkt het Agentschap Wegen en Verkeer het transport van gevaarlijke goederen (ADR-transport) door de tunnel vanaf 1 oktober 2020. De Beverentunnel (tot nu toe categorie A) krijgt dan categorie D en valt zo onder de zelfde categorie als bijvoorbeeld de Kennedytunnel. Er wordt een bovengrondse omleiding voorzien tussen de Liefkenshoektunnel en de E34 via de Kallosluis voor die transporten die gevaarlijke goederen vervoeren die een (zeer) grote ontploffing, het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen of een grote brand kunnen veroorzaken. Deze omleidingsroute is dezelfde als die nu reeds gebruikt wordt bij tunnelsluitingen voor regulier onderhoud. 

Daarnaast worden ook bijkomende maatregelen in de tunnel en de omgeving errond voorzien. Trajectcontrole, tunneldosering en een dynamische opheffing van het inhaalverbod werden reeds voorzien. Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst momenteel slagbomen en verkeerslichten zodat de tunnel bij een incident automatisch en vanop afstand afgesloten kan worden. Daarnaast wordt ook nog gekeken naar aanpassingen aan de verkeerslichtenregeling van het complex Waaslandhaven-Noord. 

Ten slotte wordt een grondige renovatie van de tunnel voorbereid, zodat op termijn opnieuw alle ADR-transporten toegelaten kunnen worden. Deze renovatiewerken zullen wel nog enkele jaren in beslag nemen.

De aanpassing gaat in op donderdag 1 oktober, maar de afgelopen maand werden chauffeurs er al attent op gemaakt door middel van borden, tekstkarren en de dynamische signalisatieborden boven de weg. Vanaf de invoering van de beperking zal er ook geregeld en systematisch gecontroleerd worden.

Om iedereen maximaal te informeren stelt het Agentschap Wegen en Verkeer meertalige affiches en flyers ter beschikking. U kunt ze onderaan dit artikel downloaden. Gedrukte affiches en flyers kunnen ook eenvoudig besteld worden via dit formulier. Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer vindt u alle informatie over dit project en een contactformulier om eventuele bijkomende vragen gericht te stellen. 

Overzicht van de omleidingsroute:

Om iedereen maximaal te informeren stelt het Agentschap Wegen en Verkeer meertalige affiches en flyers ter beschikking. U kunt ze onderaan dit artikel downloaden. Gedrukte affiches en flyers kunnen ook eenvoudig besteld worden via dit formulierwebsite van het Agentschap Wegen en Verkeer

Vanaf 1 oktober wordt Beverentunnel ADR-Categorie D

Mobiliteit

Om de veiligheid in de Beverentunnel te verhogen, beperkt het Agentschap Wegen en Verkeer het transport van gevaarlijke goederen (ADR-transport) door de tunnel vanaf 1 oktober 2020. De Beverentunnel...

Lees meer…

Bedrijventerreinmanagement Logistiek Park Waasland

Mobiliteit Milieu Economie

Voor het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland werd in 2017 gestart met bedrijventerreinmanagement (BTM). De deelname aan bedrijventerreinmanagement is een van de voorwaarden om een...

Lees meer…

Oosterweelwerken: omleiding E34 naar aanleiding plaatsen bruggen Waaslandhaven-Oost gedurende 2 weekends in augustus

Mobiliteit Economie Communicatie

De E34 zal in augustus in de rijrichting Zelzate gedurende twee volledige weekends afgesloten worden voor het plaatsen van bruggen ter hoogte van Waaslandhaven-Oost. Het gaat om het weekend van...

Lees meer…

Naar boven