Extra containerbehandelingscapaciteit voor de haven


De Haven van Antwerpen is de op één na grootste haven van Europa op het vlak van containerbehandeling. En elk jaar groeit de containerbehandeling verder. Om die groei te kunnen opvangen tot 2030, is er nood aan extra capaciteit voor de behandeling van 7,1 miljoen TEU.

Om dit te kunnen realiseren nam de Vlaamse Regering op 15 juli 2016 de startbeslissing voor complex project 'Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen' (complex project ECA). Dat leidde tot een onderzoek naar het beste alternatief dat antwoord biedt op de drie doelstellingen van het complex project:

  • creëren van extra containerbehandelingscapaciteit
  • ontwikkelen van bijkomende industriële / logistieke terreinen
  • garanderen van een vlotte ontsluiting van containerterminals en industriële / logistieke terreinen door het aanleggen van een verbinding tot aan het hoofdnet via spoor, binnenvaart en weg.


Op 17 mei 2019 stelde de Vlaamse Regering het ontwerpvoorkeursbesluit vast.

Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit van het complex project ECA definitief vast. Op de projectwebsite van de Vlaamse Regering vindt u alle informatie over dit complex project.

  • Het voorkeursbesluit kunt u eveneens hier downloaden.
  • Het besluit van de Vlaamse Regering vindt u hier.

Wegens de coronamaatregelen werd de terinzagelegging tijdelijk geschorst. Vanaf maandag 27 april 2020 liggen beide documenten echter opnieuw ter inzage voor de resterende periode van de oorspronkelijke termijn.
De documenten liggen ter inzage tot en met maandag 4 mei 2020 op volgende locaties: 

  • District Berendrecht-Zandvliet-Lillo: districtshuis, Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
  • Gemeente Beveren: dienst stedenbouw, gemeentehuis, Stationsstraat 2, 9120 Beveren
  • Gemeente Zwijndrecht: dienst leefomgeving, gemeentehuis, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • Departement Mobiliteit en Openbare Werken / afdeling Beleid, Koning Albert II laan 20 bus 2, 1000 Brussel (maak vooraf een afspraak via eca@mow.vlaanderen.be)
  • Op de website www.cpeca.be

Bedrijventerreinmanagement Logistiek Park Waasland

Mobiliteit Milieu Economie

Voor het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland werd in 2017 gestart met bedrijventerreinmanagement (BTM). De deelname aan bedrijventerreinmanagement is een van de voorwaarden om een...

Lees meer…

Akkoord tussen België en Nederland voor thuiswerkende grensarbeiders

Economie

Om te vermijden dat grensarbeiders negatieve fiscale gevolgen ondervinden van de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, hebben België en Nederland een akkoord...

Lees meer…

Pendelbus: hét collectief vervoermiddel voor werknemers in de haven van Antwerpen

Mobiliteit Milieu

De dagelijkse files in en rond de haven beu? Dan is het tijd om één van de alternatieve vervoersmiddelen in en rond de haven van Antwerpen uit te testen. In 2009 startte de Pendelbus op initiatief...

Lees meer…

Naar boven