Groene rand rond Logistiek Park Waasland, 40 jaar Advario Gas Terminal, werken aan hoogspanningslijnen

Woon je in de omgeving van de Waaslandhaven? Hou dan deze week je brievenbus in de gaten: de nieuwe Halo komt eraan! Zin om Halo nu al te ontdekken of woon je wat verder weg? Hier vind je het nieuwste nummer. In deze editie lees je onder andere over Advario Gas Terminal, dat onlangs haar 40-jarige aanwezigheid in de Waaslandhaven vierde. Je ontdekt er ook hoe Elia bij de werken aan de nieuwe hoogspanningslijn tussen Liefkenshoek en Kruibeke rekening houdt met de aanwezige fauna en flora. En we vertellen je meer over onze plannen voor meer biodiversiteit in de groene rand rond het Logistiek Park Waasland-fase West.

Samen met Natuurpunt Waasland tekenden we een heel plan uit voor zo'n 29 hectare groen in en rond het Logistiek Park Waasland-fase West. De centrale wadi en de bloemenweide liggen er al even. In een volgende fase creëren we in de zuidelijke groenzone een gevarieerd landschap waarbij (doorn)struiken gecombineerd worden met grasland en bos (een zogenaamd wastine-landschap) en waar op termijn ook een wandel- en looppad zal komen. De eerste stappen voor de uitvoering van deze fase werden ondertussen gezet.

Aanplanting Vrijwilligersbos

Op dinsdag 28 november plantten de leerlingen van basisschool Oudenbos immers iets meer dan 2.000 bomen op een perceel tussen de Fernand Hanusdreef en de fietssnelweg F4 in Lokeren: het nieuwe Vrijwilligersbos. Dat nieuwe bos vormt de compensatie voor het deel van de zone die tussen het Logistiek Park Waasland en de Schoorstraat ontbost zal worden voor de creatie van de wastine landschapsbuffer. Daarbij werd dubbel zoveel bos aangeplant als de oppervlakte die ontbost zal worden. Zo zorgen we niet alleen voor meer biodiversiteit in en rond het Logistiek Park Waasland, ook het Vrijwilligersbos draagt bij aan een groenere toekomst in onze regio.

(c) MLSO
(c) MLSO
(c) MLSO
(c) MLSO
(c) MLSO
(c) MLSO


Burenoverleg

Mobiliteit Milieu Economie

Het burenoverleg in de zone Ketenislaan - Molenweg - Geslecht -  Deurganckdok - Sint-Jansweg is momenteel het enige structurele burenoverleg voor bedrijven in de Waaslandhaven. Het is...

Lees meer…

Bedrijventerreinmanagement Logistiek Park Waasland

Mobiliteit Milieu Economie

Voor het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland werd in 2017 gestart met bedrijventerreinmanagement (BTM). De deelname aan bedrijventerreinmanagement is een van de voorwaarden om een...

Lees meer…

Ecologische buffer Logistiek Park Waasland

Natuur

Op 20 september 2018 ondertekende Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) tezamen met meer dan 100 andere bedrijven de Green Deal bedrijven en biodiversiteit van de Vlaamse overheid. Voor MLSO...

Lees meer…

Naar boven