Publicaties


Lees of download hieronder de digitale versies van onze meest recente publicaties.

Halo - nieuwsbrief over de Waaslandhaven

Halo, onze nieuwsbrief over de Waaslandhaven, verschijnt driemaandelijks en wordt huis-aan-huis bedeeld in Beveren – Zwijndrecht – Temse – Kruibeke – Sint-Gillis-Waas - Stekene - Waasmunster - Moerbeke en Sint–Niklaas. Bent u uw exemplaar kwijtgespeeld of bevindt u zich buiten ons busgebied? Hier vindt u de meest recente exemplaren.

Halo #50

Halo #49

Halo #48

Halo #47

Halo #46

Halo #45

Halo #44

Halo #43

Halo #42

Halo #41

Bent u specifiek op zoek naar een oudere editie van Halo? Laat het ons weten via info@mlso.be. We bezorgen het u zo snel mogelijk.

pdf
1007.41 KB
pdf
866.48 KB

Jaarverslagen 2017 - 2022

Maatschappij Linkerscheldeoever wil zo transparant mogelijk communiceren naar haar verschillende stakeholders over haar bijdrage aan de maatschappelijke en economische waarde van de Waaslandhaven. Daarom stellen wij elk jaar in het voorjaar een jaarverslag op over de activiteiten van het afgelopen jaar in het linkerscheldeoevergebied. Hier vindt u de meest recente exemplaren...

  • Jaarverslag 2022  • Jaarverslag 2021  • Jaarverslag 2020  • Jaarverslag 2019

  • Jaarverslag 2018

MLSO in 2018 - MLSO in de Waaslandhaven - Trafiekcijfers - Tewerkstellingscijfers - Financieel verslag

  • Jaarverslag 2017
  • Bent u specifiek op zoek naar een oudere versie van ons jaarverslag? Laat het ons weten via info@mlso.be.  We bezorgen het u zo snel mogelijk.

pdf
9.07 MB

Verslagen Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van MLSO komt 10 keer per jaar samen. Hieronder vindt u de meest recente beknopte verslagen/besluitenlijsten:verslag RvB 5 juni 2024
verslag RvB 24 april 2024

verslag RvB 27 maart 2024

verslag RvB 28 februari 2024

verslag RvB 31 januari 2024

verslag RvB 13 december 2023

verslag RvB 8 november 2023

verslag RvB 4 oktober 2023

verslag RvB 13 september 2023

verslag RvB 28 juni 2023

verslag RvB 7 juni 2023

verslag RvB 3 mei 2023
verslag RvB 22 maart 2023

verslag RvB 15 februari 2023

verslag RvB 25 januari 2023

verslag RvB 14 december 2022

verslag RvB 9 november 2022

verslag RvB 5 oktober 2022

verslag RvB 7 september 2022
verslag RvB 29 juni 2022

verslag RvB 8 juni 2022

verslag RvB 4 mei 2022

verslag RvB 23 maart 2022

verslag RvB 9 maart 2022

verslag RvB 23 februari 2022
verslag RvB 26 januari 2022
verslag RvB 8 december 2021

verslag RvB 3 november 2021

verslag RvB 6 oktober 2021 en 13 oktober 2021

verslag RvB 8 september 2021

verslag RvB 30 juni 2021

verslag RvB 9 juni 2021

verslag RvB 5 mei 2021

verslag RvB 24 maart 2021

verslag RvB 24 februari 2021
verslag RvB 20 januari 2021

verslag RvB 9 december 2020

verslag RvB 4 november 2020

verslag RvB 7 oktober 2020

verslag RvB 2 september 2020

verslag RvB 1 juli 2020

verslag RvB 10 juni 2020

verslag RvB 6 mei 2020

verslag RvB 1 april 2020

verslag RvB 19 februari 2020

verslag RvB 22 januari 2020

verslag RvB 11 december 2019
verslag RvB 6 november 2019
verslag RvB 2 oktober 2019
verslag RvB 4 september 2019
verslag RvB 3 juli 2019

Bent u specifiek op zoek naar een ouder beknopt verslag? Laat het ons weten via info@mlso.be. We bezorgen het u digitaal.

pdf
149.83 KB
pdf
468.6 KB
pdf
459.58 KB
pdf
454.64 KB
pdf
500.52 KB
pdf
434.06 KB
pdf
509.39 KB
pdf
346.11 KB
pdf
359.71 KB
pdf
257.02 KB
pdf
253.59 KB
pdf
315.35 KB
pdf
280.5 KB
pdf
572.93 KB
pdf
541.81 KB
pdf
582.25 KB
pdf
521.55 KB
pdf
519.22 KB
pdf
431.91 KB
pdf
331.5 KB
pdf
339.71 KB
pdf
349.82 KB
pdf
532.06 KB
pdf
311.68 KB
pdf
338.04 KB
pdf
343.64 KB
pdf
281.01 KB
pdf
216.52 KB
pdf
341.21 KB
pdf
367.59 KB
pdf
337.31 KB
pdf
348.49 KB
pdf
289.45 KB
pdf
380.38 KB
pdf
279.44 KB
pdf
364.47 KB
pdf
333.81 KB
pdf
307.22 KB
pdf
309.61 KB
pdf
334.62 KB
pdf
394.58 KB
pdf
364.26 KB
pdf
403.19 KB
pdf
274.66 KB
pdf
451 KB
pdf
367.8 KB
pdf
368.63 KB
pdf
354.8 KB
pdf
320.96 KB
pdf
316.93 KB
pdf
382.11 KB
pdf
94.67 KB
pdf
100.07 KB
pdf
696.34 KB
pdf
350.28 KB
pdf
452.64 KB
pdf
196.34 KB
pdf
401.11 KB
pdf
205.89 KB
pdf
562.78 KB
pdf
206.27 KB
pdf
622.96 KB

Openbaarheid van bestuur

Maatschappij Linkerscheldeoever kan door natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen of groeperingen, bedrijven... gevraagd worden bepaalde documenten mee te delen.
Burgers hebben het recht om reeds bestaande bestuursdocumenten op te vragen. Dat werd vastgelegd in het Bestuursdecreet.

  • U kan verzoeken inzage te geven in een bestuursdocument (gratis).
  • U kan verzoeken uitleg te geven over een bestuursdocument (gratis). Het gaat hierbij niet over het uitwerken van bijkomende informatie.
  • U kan verzoeken een afschrift te geven van een bestuursdocument (tegen betaling van een redelijke prijs, u vindt de tarieven hieronder).

Er gelden wel een aantal uitzonderingen, die de overheid mag inroepen om andere belangen te beschermen. Niet elk verzoek zal bijgevolg ingewilligd kunnen worden.

Maatschappij Linkerscheldeoever volgt bij de beoordeling van de verzoeken tot openbaarheid het Bestuursdecreet van 7 december 2018.  De beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur kan gecontacteerd worden voor beroepen tegen de afhandeling door MLSO van verzoeken aangaande de openbaarheid van bestuur.

De Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied heeft op de zitting van woensdag 5 oktober 2011 het volgende beslist:

“Art. 20.3 van het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 26.03.2004 stelt dat de overhandiging van een afschrift afhankelijk kan worden gemaakt van de betaling van een bedrag op basis van een redelijke kostprijs. Conform art. 6 van het BTW-wetboek dient op deze retributie geen BTW te worden aangerekend.
Hierover beslist de Raad:
- Gelet op de bepalingen uit het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004;
- Gelet op het feit dat in genoemd decreet de mogelijkheid voorzien is een retributie te koppelen aan het afleveren van een afschrift van opgevraagde bestuursdocumenten;
Beslist de Raad van Bestuur tot het bepalen van de retributievergoeding conform de volgende tarieven:
- Minder dan 20 kopieën A4 zwart/wit: gratis
- Vanaf 20 kopieën A4 zwart/wit: 0.10 euro/kopie
- Kopie A3 zwart/wit: 0.20 euro/kopie
- Kopie A4 kleur: 0.50 euro/kopie
- Kopie A3 kleur: 1 euro/kopie
- Digitale dragers: digitale drager dient te worden aangeleverd door de aanvrager – de informatie wordt gratis op de digitale drager geplaatst
Deze retributie is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die de aflevering van het afschrift vraagt. De documenten kunnen slechts na ontvangst van de betaling overhandigd worden."

U kunt uw aanvraag indienen via info@mlso.be of per brief gericht aan Maatschappij Linkerscheldeoever, Sint-Paulusplein 27, 9120 Kallo. Uw aanvraag wordt bij ontvangst genoteerd in een daarvoor bedoeld register. U kunt dit register op eenvoudige vraag inkijken (enkel voor de door u geformuleerde verzoeken).  Binnen de 20 kalenderdagen na registratie van uw aanvraag, volgt er een antwoord (of eventueel een verlengingsbeslissing), zoals voorzien in het Bestuursdecreet.

Heeft u een inhoudelijke klacht over onze bestuursdocumenten? De Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht biedt u een overzicht van de verschillende opties om uw klacht te formuleren.

Naar boven