Publicaties


Lees of download hieronder de digitale versies van onze meest recente publicaties.

Halo - nieuwsbrief over de Waaslandhaven

Halo, onze nieuwsbrief over de Waaslandhaven, verschijnt 3-maandelijks en wordt huis-aan-huis bedeeld in Beveren – Zwijndrecht – Temse – Kruibeke – Sint-Gillis-Waas - Stekene - Waasmunster en Sint–Niklaas. Bent u uw exemplaar kwijtgespeeld of bevindt u zich buiten ons busgebied? Hier vindt u de meest recente exemplaren.

Hallo #39

Halo #38

Halo #37

Halo #36

Halo #35

Halo #34

Halo #33
Halo #32

Halo #31
Halo #30
Halo #29
Halo #28
Halo #27
Halo #26

Bent u specifiek op zoek naar een oudere editie van Halo? Laat het ons weten via info@mlso.be. We bezorgen het u zo snel mogelijk.

pdf
844.27 KB
pdf
744.27 KB
pdf
927.98 KB
pdf
1.05 MB
pdf
810.9 KB
pdf
1.06 MB
pdf
1007.41 KB
pdf
866.48 KB

Jaarverslagen 2015 - 2019

Maatschappij Linkerscheldeoever wil zo transparant mogelijk communiceren naar haar verschillende stakeholders over haar bijdrage aan de maatschappelijke en economische waarde van de Waaslandhaven. Daarom stellen wij elk jaar in het voorjaar een jaarverslag op over de activiteiten van het afgelopen jaar in het linkerscheldeoevergebied. Hier vindt u de meest recente exemplaren.

  • Jaarverslag 2019


  • Jaarverslag 2018

MLSO in 2018 - MLSO in de Waaslandhaven - Trafiekcijfers - Tewerkstellingscijfers - Financieel verslag

Bent u specifiek op zoek naar een oudere versie van ons jaarverslag? Laat het ons weten via info@mlso.be.  We bezorgen het u zo snel mogelijk.

pdf
9.07 MB
pdf
4.9 MB
pdf
4.88 MB
pdf
4.68 MB
pdf
5.42 MB
pdf
3.78 MB
pdf
149.83 KB
pdf
468.6 KB
pdf
459.58 KB
pdf
454.64 KB
pdf
500.52 KB
pdf
434.06 KB
pdf
509.39 KB
pdf
346.11 KB
pdf
359.71 KB
pdf
257.02 KB
pdf
253.59 KB
pdf
315.35 KB
pdf
280.5 KB
pdf
572.93 KB
pdf
541.81 KB
pdf
582.25 KB
pdf
521.55 KB
pdf
519.22 KB
pdf
431.91 KB
pdf
331.5 KB
pdf
339.71 KB
pdf
349.82 KB

Verslagen Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt halfjaarlijks samen. Hieronder vindt u de meest recente verslagen:

Gewone Algemene Vergadering 9 juni 2021
Buitengewone Algemene Vergadering 9 december 2020

Gewone Algemene Vergadering 10 juni 2020

Buitengewone Algemene Vergadering 11 december 2019
Gewone Algemene Vergadering 12 juni 2019
Buitengewone Algemene Vergadering 27 maart 2019

Bent u specifiek op zoek naar een ouder verslag? Laat het ons weten via info@mlso.be. We bezorgen het u digitaal.

pdf
94.67 KB
pdf
100.07 KB
pdf
696.34 KB
pdf
350.28 KB
pdf
452.64 KB
pdf
196.34 KB

Openbaarheid van bestuur

Maatschappij Linkerscheldeoever kan door natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen of groeperingen, bedrijven... gevraagd worden bepaalde documenten mee te delen.
Burgers hebben het recht om reeds bestaande bestuursdocumenten op te vragen. Dat werd vastgelegd in het Bestuursdecreet.

  • U kan verzoeken inzage te geven in een bestuursdocument (gratis).
  • U kan verzoeken uitleg te geven over een bestuursdocument (gratis). Het gaat hierbij niet over het uitwerken van bijkomende informatie.
  • U kan verzoeken een afschrift te geven van een bestuursdocument (tegen betaling van een redelijke prijs, u vindt de tarieven hieronder).

Er gelden wel een aantal uitzonderingen, die de overheid mag inroepen om andere belangen te beschermen. Niet elk verzoek zal bijgevolg ingewilligd kunnen worden.

Maatschappij Linkerscheldeoever volgt bij de beoordeling van de verzoeken tot openbaarheid het Bestuursdecreet van 7 december 2018.  De beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur kan gecontacteerd worden voor beroepen tegen de afhandeling door MLSO van verzoeken aangaande de openbaarheid van bestuur.

De Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied heeft op de zitting van woensdag 5 oktober 2011 het volgende beslist:

“Art. 20.3 van het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 26.03.2004 stelt dat de overhandiging van een afschrift afhankelijk kan worden gemaakt van de betaling van een bedrag op basis van een redelijke kostprijs. Conform art. 6 van het BTW-wetboek dient op deze retributie geen BTW te worden aangerekend.
Hierover beslist de Raad:
- Gelet op de bepalingen uit het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004;
- Gelet op het feit dat in genoemd decreet de mogelijkheid voorzien is een retributie te koppelen aan het afleveren van een afschrift van opgevraagde bestuursdocumenten;
Beslist de Raad van Bestuur tot het bepalen van de retributievergoeding conform de volgende tarieven:
- Minder dan 20 kopieën A4 zwart/wit: gratis
- Vanaf 20 kopieën A4 zwart/wit: 0.10 euro/kopie
- Kopie A3 zwart/wit: 0.20 euro/kopie
- Kopie A4 kleur: 0.50 euro/kopie
- Kopie A3 kleur: 1 euro/kopie
- Digitale dragers: digitale drager dient te worden aangeleverd door de aanvrager – de informatie wordt gratis op de digitale drager geplaatst
Deze retributie is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die de aflevering van het afschrift vraagt. De documenten kunnen slechts na ontvangst van de betaling overhandigd worden."

U kunt uw aanvraag indienen via info@mlso.be of per brief gericht aan Maatschappij Linkerscheldeoever, Sint-Paulusplein 27, 9120 Kallo. Uw aanvraag wordt bij ontvangst genoteerd in een daarvoor bedoeld register. U kunt dit register op eenvoudige vraag inkijken (enkel voor de door u geformuleerde verzoeken).  Binnen de 20 kalenderdagen na registratie van uw aanvraag, volgt er een antwoord (of eventueel een verlengingsbeslissing), zoals voorzien in het Bestuursdecreet.

Heeft u een inhoudelijke klacht over onze bestuursdocumenten? De Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht biedt u een overzicht van de verschillende opties om uw klacht te formuleren.

Naar boven