Logistiek Park Waasland: eerste realisaties in het kader van Green Deal Bedrijven en biodiversiteit

07/10/2020 Natuur

Wie deze zomer door het Logistiek Park Waasland fietste heeft ze wellicht gezien: de bloemenweide langs het fietspad. Afgelopen najaar werd ze voor het eerst ingezaaid, en in het voorjaar volgde een tweede ronde. Beide acties kaderen in de Green Deal Bedrijven en biodiversiteit waaraan MLSO deelneemt. Samen met alle bedrijven in het Logistiek Park Waasland zetten we immers in op een meer biodivers en groen bedrijventerrein. Zo werd ook de reeds bestaande gemeenschappelijke wadi meer biodivers gemaakt. En samen met Natuurpunt bekijken we hoe we het gemeenschappelijk groen optimaal kunnen beheren. Wie meer wil weten over waarom MLSO deelneemt aan de Green Deal en welke acties we plannen, kan hier terecht. 

Laat je hier inspireren door andere goede praktijkvoorbeelden.

Zo zag het er deze zomer uit:

Nieuwe broedplekken voor de oeverzwaluw in de Waaslandhaven

Natuur

Oeverzwaluwen nesten, zoals de naam het aangeeft, in steile rivieroevers. Normaal gezien komen dat soort oevers voor aan meanderende rivieren. Maar omdat zowat al onze rivieren gedwongen worden in...

Lees meer…

De Waaslandhaven groeit opnieuw - maar hoe lang nog?

Mobiliteit Economie Natuur Energie Communicatie Duurzaamheid

2019 was een goed jaar voor de Waaslandhaven, als deel van de haven van Antwerpen, en voor Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Voor het zevende jaar op rij kende de haven van Antwerpen immers...

Lees meer…

Tijdelijke broedeilanden groot succes

Natuur

In het kader van het Sigmaplan wordt de Hedwige-Prosperpolder de komende jaren omgevormd tot getijdennatuur. Het gebied is nu echter al een van de weinige geschikte broedplaatsen voor de...

Lees meer…

Naar boven