Op zoek naar nieuwe medewerkers? Reserveer nu jouw plek op de jobbeurs in Beveren!

Is jouw bedrijf gevestigd in de Waaslandhaven en staan er vacatures open? Zet dan dinsdag 17 mei 2022 alvast nu in jouw agenda en reserveer snel een plek op de jobbeurs in het Freethielstadion te Beveren. Deelnemen is gratis!

Na twee digitale edities keert de grensoverschrijdende jobbeurs van EGTS Linieland, VDAB, EURES, MLSO en de andere partners terug naar het Freethielstadion. Ontmoet op 17 mei tussen 12 en 16.30 uur in het Freethielstadion (Beveren) werkzoekenden uit de hele grensregio en laat hen kennis maken met de openstaande vacatures in jouw bedrijf.
Werkzoekenden zullen niet alleen terecht kunnen bij de verschillende bedrijfsstands, maar kunnen ook plaats nemen in enkele simulators en zo al een eerste keer proeven van bepaalde jobs.
De jobbeurs werkt ook dit jaar samen met scholen uit de omgeving die afstudeerrichtingen aanbieden die gericht zijn op tewerkstelling in een havenomgeving.

Inschrijven voor een bedrijfsstand kan vanaf nu (en vóór 3 mei) via dit formulier. Wacht niet te lang, het aantal plaatsen is beperkt!

Wil je meer weten over de jobbeurs? Neem dan contact op met EGTS Linieland via de website (www.egtslinieland.eu) of per e-mail (info@egtslinieland.eu) of bel naar +32 3 205 36 60.

Bedrijventerreinmanagement Logistiek Park Waasland

Mobiliteit Milieu Economie

Voor het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland werd in 2017 gestart met bedrijventerreinmanagement (BTM). De deelname aan bedrijventerreinmanagement is een van de voorwaarden om een...

Lees meer…

Havenland - 1001 x verwonderlijk

Communicatie

Havenland: dat is het havengebied Antwerpen met de haar omliggende gemeenten op de linker- en de rechteroever van de Schelde. Door het uitbouwen van het educatieve en recreatieve aanbod wil Havenland...

Lees meer…

Burenoverleg

Mobiliteit Milieu Economie

Het burenoverleg in de zone Ketenislaan - Molenweg - Geslecht -  Deurganckdok - Sint-Jansweg is momenteel het enige structurele burenoverleg voor bedrijven in de Waaslandhaven. Het is...

Lees meer…

Naar boven