Projectoproep: CrossRoads Vlaanderen - Nederland

12/09/2023

CrossRoads Vlaanderen-Nederland wil samenwerking tussen kleine en middelgrote ondernemers over de landsgrenzen heen stimuleren. Daarom worden in de periode 2023-2029 verschillende projectoproepen voor innovatietrajecten gelanceerd. Sinds 1 september 2023 staat de eerste projectoproep open. Nog tot en met 13 oktober 2023, om 15 uur, kunnen projectvoorstellen ingediend worden.

Samenwerkingsprojecten die inzetten op duurzaam gebruik van grondstoffen, duurzame energie, gezondheid of industrie 4.0 komen in aanmerking voor een subsidie. Een subsidie kan maximaal 250.000 euro bedragen. CrossRoads Vlaanderen-Nederland heeft de ambitie om 50 innovatietrajecten te selecteren, met daarin minstens 125 ondernemingen. Enkel samenwerkingen tussen minstens 1 Vlaamse KMO en 1 Nederlandse MKB komen in aanmerking. Meer informatie over deze subsidie en hoe je je project kan indienen vind je op onze pagina Inzetten op duurzaamheid als bedrijf.

Naar boven