Inzetten op duurzaamheid als bedrijf


Hier vind je een aantal opties om als bedrijf zelf aan de slag te gaan rond duurzaamheid.

Duurzaamheidsrapportering voor bedrijven

Op donderdag 10 november 2022 keurde het Europees Parlement de Corporate Sustainability Reporting Directive goed. Concreet betekent dit dat vanaf 2025 de eerste bedrijven over hun duurzaamheidsgegevens uitgebreider zullen moeten rapporteren (over 2024). Lees hier meer over deze beslissing. Op maandag 31 juli 2023 nam de Europese Commissie de European Sustainability Reporting Standards aan. Deze standaarden bepalen hoe de duurzaamheidsrapportering van bedrijven er in de toekomst zal moeten uitzien. Lees hier meer over deze beslissing.

Tijdens de Staat van de Waaslandhaven van 25 mei 2023 gaven Maarten Libeer (adviseur internationaal ondernemen bij VOKA) en Yasmine Issaoui (studente KDG Hogeschool en stagiaire duurzame opdrachten bij MLSO) een toelichting over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Herbekijk de opname hieronder.

Subsidie-oproepen provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert regelmatig subsidie-oproepen ter ondersteuning van innovatieve projecten. We zetten ze hieronder op een rijtje:

  • Circulaire ketenprojecten: uitvoering van concrete projecten die bijdragen aan de realisatie van circulaire economie in Oost-Vlaanderen. Wordt jouw project geselecteerd, dan kan je een beroep doen op een subsidie van maximaal 25.000 euro. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 30 september van het jaar voorafgaand waarin het project plaatsvindt. Info, voorwaarden en aanvraagdocumenten;

Waasland Klimaatland (Interwaas)

Wil je als bedrijf meehelpen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen en bovendien besparen op je energiefactuur? Waasland Klimaatland (Interwaas) biedt een volledig traject om je als bedrijf te begeleiden richting een efficiënter en schoner energieverbruik. In een eerste fase wordt een energiescan uitgevoerd, waarna je samen met een energiecoach aan de slag gaat met een voor jouw bedrijf passende set van maatregelen.

Gratis waterscan voor KMO's (VLAIO)

KMO's met een minimaal waterverbruik van 500m3 kunnen een gratis waterscan laten uitvoeren. Deze nieuwe waterscan stelt een waterbalansschema op en geeft ook suggesties voor waterbesparing. VLAIO en kenniscentrum VAKWA staan samen in voor het beheer en de kwaliteit van deze scans. Meer info over de waterscan.

Groenblauwpeil

Vanaf nu kunnen bedrijven, overheden en professionelen uit de bouw- en tuinsector die de klimaatbestendigheid van hun perceel of project willen meten, ook terecht op het online instrument 'groenblauwpeil'. Het groenblauwpeil geeft aanbevelingen om gebouwen, parkeerplaatsen, infrastructuur en bijbehorende (openbare) ruimte klimaatbestendig te maken. Ontdek het instrument!

VLAIO ecologiesteun: subsidies voor groene en energie-efficiënte investeringen

Wil jouw bedrijf stappen zetten om te vergroenen en/of energie te besparen? VLAIO biedt verschillende vormen van subsidies aan én je kan ook je plannen aftoetsen bij een VLAIO-bedrijfsadviseur. Lees er hier meer over.

Projectoproep FOD Mobiliteit en Vervoer: Shift your mobility

De federale overheid lanceerde een projectoproep voor bedrijven die inzetten op het stimuleren van medewerkers om voor andere vervoersmiddelen dan de auto te kiezen voor hun woon-werkverkeer. Met 'Shift your mobility' kunnen zowel heel brede (zoals het aanbieden van een testvloot van verschillende fietsen) als heel specifieke projecten (zoals een digitale tool om carpoolen te faciliteren of fietstrajecten uit te wisselen) in aanmerking komen voor ondersteuning. Geselecteerde projecten kunnen tot 600.000 euro aan subsidies ontvangen. Bedrijven die een project indienen moeten via cofinanciering minstens 20% eigen middelen inzetten. De uiterste indiendatum voor projecten is donderdag 30 november 2023 om 12 uur.

De projectoproep zelf, het subsidiereglement en de documenten die bedrijven nodig hebben voor het indienen van een project vind je terug op de webpagina Shift your mobility. Heb je vragen over deze projectoproep? Neem dan contact op met shiftyourmobility@traject.be

Energietransitiefonds: projectoproep

Op 9 november lanceerde de FOD Economie in het kader van het Energietransitiefonds een nieuwe projectoproep met het oog op subsidieverlening in 2024. Deze oproep spitst zich toe op projecten die vallen onder de thematische assen 'hernieuwbare energiebronnen in de Belgische exclusieve economische zone van de Noordzee en biobrandstoffen' en 'bevoorradingszekerheid en netevenwicht'. Kandidaten moeten hun dossier aanmelden ten laatste op donderdag 14 december 2023. De uiterste datum voor het indienen van het definitieve projectvoorstel is dinsdag 23 januari 2024. Voor meer info over deze projectoproep en hoe projectvoorstellen ingediend kunnen worden: website Energietransitiefonds.

Projectoproep FOD Economie: Clean Hydrogen To Belgium

De federale overheid wil de rol van België als draaischijf voor hernieuwbare waterstof bevorderen. Daarom lanceert zij een projectoproep voor de bevordering van onderzoek naar de ontwikkeling en de demonstratie van technologieën en infrastructuur voor de invoer van waterstof. Voor deze projectoproep is een totaalbedrag van 10 miljoen euro voorzien, met een maximum van 8 miljoen euro voor een individueel project. Projectvoorstellen kunnen tot en met 31 januari 2024 ingediend worden via CleanHydrogentoBelgium@economie.fgov.be. Projecten moeten op 31 juli 2026 afgerond kunnen worden. Meer informatie over deze projectoproep en hoe je een projectvoorstel kan indienen vind je op de webpagina 'Clean Hydrogen to Belgium'.

Projectoproep FOD Economie: Clean Hydrogen for Clean Industry

Met deze projectoproep wil de federale overheid innovatieve waterstofprojecten ondersteunen die mee vorm geven aan de federale waterstofstrategie. Het gaat hierbij om de bevordering van onderzoek naar, de ontwikkeling en de demonstratie van technologieën en infrastructuur voor de productie en het gebruik van waterstof of waterstofderivaten. Deze projectoproep wordt gefinancierd met de Europese middelen van het Belgische Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht en voorziet een totaalbedrag van 19 miljoen euro. Een individueel project ontvangt maximaal 15 miljoen euro. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met 31 januari 2024 via cleanhydrogenforcleanindustry@economie.fgov.be.  Projecten moeten uiterlijk op 20 december 2025 afgerond kunnen worden. Alle informatie over deze projectoproep, de voorwaarden en hoe je een projectvoorstel kan indienen, vind je op de website 'Clean Hydrogen for Clean Industry'.

Ecluse

Milieu Economie Energie Duurzaamheid

Stoomnetwerk ECLUSE is sinds maart 2019 operationeel in de Waaslandhaven. Het is het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen. ECLUSE is een samenwerking tussen...

Lees meer…

Inzetten op duurzaamheid

Duurzaamheid

De haven van Antwerpen wil een voortrekkersrol opnemen inzake duurzaamheid. MLSO, Port of Antwerp-Bruges en Alfaport Voka zetten zich hier, tezamen met de ganse havengemeenschap, gezamenlijk...

Lees meer…

Logigrid

Economie Energie Duurzaamheid

Logistiek Park Waasland werd eind 2019 geselecteerd voor het proefproject Logigrid van VIL en Flux50. Logigrid onderzoekt hoe Smart Microgrids kunnen bijdragen tot de elektrificatie van de Vlaamse...

Lees meer…

Naar boven