Inzetten op duurzaamheid als bedrijf


Hier vind je een aantal opties om als bedrijf zelf aan de slag te gaan rond duurzaamheid.

Duurzaamheidsrapportering voor bedrijven

Op donderdag 10 november 2022 keurde het Europees Parlement de Corporate Sustainability Reporting Directive goed. Concreet betekent dit dat vanaf 2025 de eerste bedrijven over hun duurzaamheidsgegevens zullen moeten rapporteren. Lees hier meer over deze beslissing.

(bron: Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland)

Subsidie-oproepen provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert regelmatig subsidie-oproepen ter ondersteuning van innovatieve projecten. We zetten ze hieronder op een rijtje:

  • Innovatieprojecten slimme logistiek: projecten die werk maken van innovaties op het vlak van slimme logistiek of innovaties die een beroep doen op slimme digitalisering komen in aanmerking. Wordt jouw project geselecteerd dan kan je beroep doen op een subsidie die 50% van de kosten bedraagt, met een maximum van 100.000 euro. Deze oproep loopt van 15 februari tot 15 september 2023. Info, voorwaarden en aanvraagdocumenten;
  • Circulaire ketenprojecten: uitvoering van concrete projecten die bijdragen aan de realisatie van circulaire economie in Oost-Vlaanderen. Wordt jouw project geselecteerd, dan kan je een beroep doen op een subsidie van maximaal 25.000 euro. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 30 september van het jaar voorafgaand waarin het project plaatsvindt. Info, voorwaarden en aanvraagdocumenten;
  • Vernieuwende tewerkstellingsprojecten: ben je op zoek naar nieuw talent voor je vacatures? Of heb je plannen om te investeren op meer inclusiviteit op de werkvloer? Met een subsidie van 75.000 euro per project krijgen bedrijven ondersteuning voor het activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een regulier bedrijf. Het gaat dan bijvoorbeeld om personen met een arbeidshandicap, langdurig werkzoekenden, NEET-jongeren, personen met een migratieachtergrond,... Projecten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op creatie van jobs op maat, organisatie van opleidingen, stages of werkplekleren,... Aanvragen kunnen ingediend worden tot 9 juni. Info, voorwaarden en aanvraagdocumenten.

Waasland Klimaatland (Interwaas)

Wil je als bedrijf meehelpen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen en bovendien besparen op je energiefactuur? Waasland Klimaatland (Interwaas) biedt een volledig traject om je als bedrijf te begeleiden richting een efficiënter en schoner energieverbruik. In een eerste fase wordt een energiescan uitgevoerd, waarna je samen met een energiecoach aan de slag gaat met een voor jouw bedrijf passende set van maatregelen.

Gratis waterscan voor KMO's (VLAIO)

KMO's met een minimaal waterverbruik van 500m3 kunnen een gratis waterscan laten uitvoeren. Deze nieuwe waterscan stelt een waterbalansschema op en geeft ook suggesties voor waterbesparing. VLAIO en kenniscentrum VAKWA staan samen in voor het beheer en de kwaliteit van deze scans. Meer info over de waterscan.

Groenblauwpeil

Vanaf nu kunnen bedrijven, overheden en professionelen uit de bouw- en tuinsector die de klimaatbestendigheid van hun perceel of project willen meten, ook terecht op het online instrument 'groenblauwpeil'. Het groenblauwpeil geeft aanbevelingen om gebouwen, parkeerplaatsen, infrastructuur en bijbehorende (openbare) ruimte klimaatbestendig te maken. Ontdek het instrument!

Subsidie-oproepen Vlaams klimaatadaptatieplan

Ook in Vlaanderen voelen we de gevolgen van de klimaatverandering de laatste decennia. Het Vlaams klimaatadaptieplan heeft tot doel om een beeld te krijgen van hoe kwetsbaar Vlaanderen is voor die klimaatverandering, onze weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering te verhogen en ons zo goed mogelijk aan te passen aan de te verwachten effecten.

In dat kader worden projectoproepen gelanceerd door diverse instanties. Hieronder vind je een overzicht:

  • De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) lanceert een oproep voor het indienen van projectvoorstellen die de waterbeschikbaarheid van Vlaanderen verhogen. In 2023 is er een budget beschikbaar van 10 miljoen euro. In deze oproep gaat het om projecten die een samenwerkingsverband vormen tussen minimum twee organisaties of partijen en die inzetten op verhoging van waterbeschikbaarheid of die het circulair watergebruik in Vlaanderen kunnen opschalen. Wordt jouw project geselecteerd dan ontvang je minimum 50.000 euro subsidie en dit voor maximaal 75% van de projectbegroting. Een project kan maximaal voor 2 miljoen euro subsidie ontvangen. Projecten moeten ten laatste op 31 december 2030 afgerond zijn. Wil je jouw projectidee aftoetsen? Dan kan je gebruik maken van de vooraanmelding. De deadline voor indiening van de vooraanmelding is vrijdag 16 juni 2023 om 12 uur. Je volledig uitgewerkt projectvoorstel moet ten laatste op woensdag 6 september 2023 om 12 uur ingediend worden. Je vindt alle informatie over welke projecten in aanmerking komen, wie projecten kan indienen, de indieningsvoorwaarden en termijnen op deze pagina.

Subsidie-oproep KMO's in een omgeving voor de toekomst

Via deze oproep wil de Vlaamse overheid KMO's stimuleren om hun economische activiteiten te verenigen met klimaatadaptieve en natuurgebaseerde maatregelen, het bevorderen van de biodiversiteit en het gedeeld en meervoudig ruimtegebruik zoals dat beschreven staat in de 10 kernkwaliteiten van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Het gaat om een subsidie van minimum 50.000 euro en maximum 150.000 euro per project. De subsidie bedraagt maximum 75% van de in aanmerking komende uitgaven van de projectbegroting.  Het gaat om projecten die ten vroegste op 1 januari 2024, en uiterlijk op 30 juni 2024, starten. De projecten moeten afgerond zijn voor uiterlijk 31 december 2026.

KMO's kunnen een projectvoorstel indienen tot 22 augustus 2023, 9 uur. De Vlaamse overheid organiseert ook een online infosessie over deze subsidie-oproep op 23 juni 2023 om 13.30 uur. Inschrijven voor deze sessie doe je voor 22 juni.

Bekijk hier alle informatie, voorwaarden, subsidiereglement en sjablonen.

Inzetten op duurzaamheid

Duurzaamheid

De haven van Antwerpen wil een voortrekkersrol opnemen inzake duurzaamheid. MLSO, Port of Antwerp-Bruges en Alfaport Voka zetten zich hier, tezamen met de ganse havengemeenschap, gezamenlijk...

Lees meer…

Ecluse

Milieu Economie Energie Duurzaamheid

Stoomnetwerk ECLUSE is sinds maart 2019 operationeel in de Waaslandhaven. Het is het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen. ECLUSE is een samenwerking tussen...

Lees meer…

En de winnaar van de Sustainable Port Award 2023 is...

Communicatie Duurzaamheid

... Victrol! Het project 'CCUS Shipping: CO2 vervoeren' werd door de eindjury tot winnaar bekroond. De beslissende factor was de mate van vernieuwing, samenwerking én de vooruitstrevende...

Lees meer…

Naar boven