Win 1 van de 10 pakketten Wase streek- en hoeveproducten

Binnen het LEADER-project 'Meer eten uit de korte keten' in het Waasland gaat EROV vzw op zoek naar meer matches tussen lokale streekproducenten en bedrijven of organisaties uit de streek. Om dit te realiseren worden zowel de aanbod- als vraagzijde in kaart gebracht door middel van een online enquête. Wil jij met jouw bedrijf meer inzetten op lokale producten in bijvoorbeeld de bedrijfskantine en zo meewerken aan een kleinere ecologische voetafdruk? Dan is deze enquête invullen alvast een goede eerste stap! Vul de enquête in voor 15 maart en maak kans op 1 van de 10 pakketten met Wase streek- en hoeveproducten die EROV vzw verloot onder de deelnemers.

Focus op 4 doelen

Het Waasland kent traditioneel een rijke variatie aan hoeve- en streekproducten. EROV vzw wil samen met deze, vaak nog kleinschalige, ondernemingen met groeimogelijkheden uitzoeken hoe de verkoop van lokale producten aan bedrijven en/of organisaties in het Waasland vlotter kan verlopen. Met deze online enquête wil EROV vzw zowel het aanbod als de vraag proactief in kaart brengen. Daarbij focussen ze op vier doelen:

  • Logistiek/ICT (logistieke keten, bestelproces, facturatie,...): Hoe geraken de producten vlotter bij de afnemer?
  • marketing/commercieel/communicatie: Hoe/via welke kanalen kunnen de streekproducten breder bekend gemaakt worden en zo leiden tot commerciële groei?
  • vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen door knelpunten bij huidige processen te detecteren en mogelijke nieuwe oplossingen uit te werken;
  • vraag en aanbod beter matchen door de opmaak van een communicatieplan met o.a. de organisatie van een B2B-markt/netwerkevenement.

De enquête invullen neemt minder dan 10 minuten in beslag. EROV vzw engageert zich bovendien om de antwoorden geanonimiseerd te verwerken in algemene conclusies, zodat individuele gegevens nooit apart zichtbaar zullen zijn.

Inzetten op duurzaamheid

Duurzaamheid

De haven van Antwerpen wil een voortrekkersrol opnemen inzake duurzaamheid. MLSO, Port of Antwerp-Bruges en Alfaport Voka zetten zich hier, tezamen met de ganse havengemeenschap, gezamenlijk...

Lees meer…

Burenoverleg

Mobiliteit Milieu Economie

Het burenoverleg in de zone Ketenislaan - Molenweg - Geslecht -  Deurganckdok - Sint-Jansweg is momenteel het enige structurele burenoverleg voor bedrijven in de Waaslandhaven. Het is...

Lees meer…

25.000 euro voor circulaire ketenprojecten

Communicatie Duurzaamheid

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert opnieuw de oproep om circulaire samenwerking te bevorderen tussen ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen en andere organisaties. Aanvragen kunnen...

Lees meer…

Naar boven