Aanvraag omgevingsvergunning

Indien u een concessie heeft in het Logistiek Park Waasland, kunt u uw aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning indienen nadat het overleg 'bouwtoelating' heeft plaatsgevonden met MLSO en de vergunningverlenende overheid, en nadat u de eventuele bijsturingen doorvoerde.

Voor concessies in het Logistiek Park Waasland die reeds een bouwtoelating hebben en voor concessies die buiten het Logistiek Park Waasland liggen, dient u uw aanvraag in via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/. Afhankelijk van uw project zal uw aanvraag door de bevoegde vergunningverlenende overheid (gemeente, provincie of Vlaamse overheid) behandeld worden.

Op welke termijn u een beslissing over uw aanvraag ontvangt, hangt af van de complexiteit van uw project. Voor eenvoudige projecten krijgt u binnen de 60 dagen een antwoord (de zogenaamde 'vereenvoudigde procedure'). Als deze 'vereenvoudigde procedure' niet kan, omdat er bijvoorbeeld een openbaar onderzoek of een milieueffectenrapport nodig is, valt uw project onder de 'gewone procedure'. In dat geval mag u een beslissing verwachten tussen de 105 en 120 dagen. U houdt dan ook best rekening met deze termijnen in uw verdere projectplanning.

Naar boven