Financiering

Wellicht schakelt u een of meerdere externe partijen in voor de financiering van uw project. Hou er rekening mee dat wanneer u een financiering afsluit met een externe partij, waarbij de op te richten opstallen in onderpand worden gegeven (hypotheek) of de eigendom worden van een derde partij (leasing), u hiervoor voorafgaandelijk goedkeuring van Maatschappij Linkerscheldeoever moet bekomen. U kunt uw aanvraag hiervoor ofwel rechtstreeks aan de contactpersoon die uw dossier opvolgt bezorgen, per mail via info@mlso.be of per brief gericht aan Maatschappij Linkerscheldeoever. Wij engageren ons om uw aanvraag maximaal een maand na ontvangst te beantwoorden.

Naar boven